LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

Det er endvidere udvalgets opfattelse, at forbudet mod forskelsbehandling

ikke i ny lovgivning bør udvides til at omfatte privatpersoners

udøvelse af aktiviteter af mere privat karakter. udvalget

har herved lagt vægt på, at dette er i overensstemmelse med den

gældende lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race

m.v., der alene omfatter erhvervsmæssige aktiviteter. Dertil kommer,

at sådanne forbud kan være vanskelige at håndhæve og under alle

omstændigheder skal udformes således, at der tages hensyn til den

enkelte persons ret til beskyttelse af privatsfæren.

udvalget finder dog anledning til at understrege, at forskelsbehandling

på grund af race eller etnisk oprindelse i forbindelse med privatpersoners

aktiviteter af privat karakter bør modvirkes. Det er imidlertid

udvalgets opfattelse, at et forbud i lovgivningen ikke udgør det bedst

egnede middel til at modvirke forskelsbehandling i de angivne

situationer, og udvalget foreslår derfor, at ny lovgivning ikke omfatter

enkeltpersoners udøvelse af aktiviteter af privat karakter.

Den gældende lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.,

der henvises til i ovennævnte citat, er den danske racediskriminationslov af

1971, 140 der forpligter:

Den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på

grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse,

tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på

samme vilkår som andre.

Den lov vedtog Danmark i forbindelse med ratifikationen af den folkeretlige

fN-konvention mod racediskrimination (CErD). hvor lidt, en kontraherende

97

More magazines by this user
Similar magazines