Etablering af efterafgrøder Etablering efter høst kan foretages ved en ...

vjl.dk

Etablering af efterafgrøder Etablering efter høst kan foretages ved en ...

Etablering af efterafgrøder Etablering efter høst kan foretages ved en øverlig stubharvning efterfulgt af traditionel såning straks efter (er især vigtigt i tørrende vejr). Har man en såmaskine, der kan så i stub, kan det også være en løsning. Såning efter høst er den sikreste metode til etablering af efterafgrøder. Der er også mulighed for etablering ved at sprede frøene ud i afgrøden inden høst, det kræver dog fugtigt vejr for at efterafgrøden kan spire. Det er også vigtigt at halmen fjernes hurtigt, så efterafgrøden ikke bliver kvalt af en halmstreng. Afgrøde Olieræddike Gul sennep Raps (egen udsæd) Rug/byg (egen udsæd) Udsæd Pris/ha 8 kg/ha 5 kg/ha 5 kg/ha 80 kg/ha 120-150 kr./ha 70 kr./ha 15 kr./ha + forædlerafgift 120 kr./ha + forædlerafgift Skal efterafgrøden bruges til at opfylde lovkravet om efterafgrøder, skal den sås senest den 20. august for de korsblomstrede arters vedkommende og før 1. august for korn og græssers vedkommende. Sker såning senere end ca. 1. september er effekten af efterafgrøder meget begrænset både til at reducere udvaskningen af kvælstof og til den mængde kvælstof, der samles op til den efterfølgende afgrøde. Det er vigtigt at efterafgrøden etableres ordentligt. Hvis man skal overholde lovkravet til efterafgrøder skal der være en god efterafgrøde på marken. Det er ikke nok at efterafgrøden er forsøgt etableret. Spildfrø fra f.eks. raps kan ikke accepteres som en efterafgrøde.


Slåning af græs på udyrkede arealer Husk at alle arealer hvor der ikke tages slæt eller afgræsses skal slås hvert år i juli eller august (tidligere var reglen at det skulle slås hvert andet år). Eneste undtagelse er arealer der er anmeldt med afgrøde koden 310 ”udyrket mark i enkeltbetalingsansøgning, som kun skal slås hvert andet år. Hvis du endnu ikke har slået arealerne, så har du resten af august til at få det gjort. Arealerne skal altid være med græs, uden opvækst af træer og buske og andre planter som f.eks. lysesiv eller brændenælder. Det er dog tilladt at have op til 50 træer pr. ha spredt over arealet. Det kan være nødvendigt, at slå arealer mere end en gang i en sæson for at holde dem støtteberettigede. Kommer der kontrol i september måned eller senere og et areal på 2 hektar eller mere ikke har været slået koster det 3 % af støtten. Vinterraps – kan være en økonomisk alternativ afgrøde. For øjeblikket kan der laves kontrakt for høsten 2011 med en afregningspris på omkring 250 kr/100 kg. Dette er efter vores mening en meget attraktiv pris på raps. Normalt skal raps koste 1,7 gange kornprisen for at raps er lige så attraktiv som korn. Dette betyder at korn høstet efterår 2011 skal koste tæt på 150 kr/hkg for at det er lige så godt som at lave en kontrakt på vinterraps til 250 kr/hkg. Hvis man tror på lavere afregningspriser på korn end 150 kr/hkg i 2011 skal man så raps. Der må dog ikke gås på kompromis med at raps bør sås inden den 20 august, og der skal være mere end 4 år mellem man har raps på arealet.

More magazines by this user
Similar magazines