BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

Belysningskonceptet består af følgende:

• Lysmarkering som synliggør selve havnekajens forløb og giver

oplevelsen af et sammenhængende havneområde.

• Færdselsarealerne på havnepromenaden belyses i et varieret

mønster og med passende diskret fjernvirkning, så de forskellige

allmenninger og markante bygninger mm. kan træde frem med deres

særlige belysning og tilhørende stemning.

• Facadebelysning på bygninger efter deres betydning og arkitektoniske

værdi.

• Belysning af allmenningene med hver deres landskabsarkitektoniske

karakter.

• Koordination af belysningen i og ved omliggende bygninger

samt på omliggende gader.

012 · TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007

3.1 Almene belysningsmetoder

Generelt skal belysning indrettes, så det er de belyste flader,

arealer, bygninger, bevoksninger mm. der fremstår

synlige og i mindre grad selve armaturets lysåbning eller

lysende areal.

Herved undgås 3 typer generende virkning:

• Fjernvirkning, som er den virkning, at lyspunkterne ses på

lang afstand og forstyrrer indtrykket af omgivelserne og eventuelt

indtrykket af de nære ting.

• Barrierevirkning, som er den virkning, at lyspunkterne på

grund af synsnedsættende blænding forstyrrer oplevelsen af bagved

liggende og svagere belyste områder.

• Blændingsoplevelse ved de normale synsretninger.

More magazines by this user
Similar magazines