BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

Der hvor kajkanten udformes som en trappe direkte ned

til vandet, kan lysene indbygges i trappetrinenes lodrette

flader og belyse trappetrinene. Ved ramper og lignende

kan de indbygges i de lodrette sider, eller i rampefladen. I

trapperne tjener markeringslysene dels det samme formål

som kajkantens lys og dels til belysning af trappetrin.

Navnlig bør de nederste trin belyses godt.

Kajkantens markeringslys kan udføres med fiberlys eller

med lysdioder (LED).

Det funklende lys kan fremkomme ved, at punkternes

lysstyrke varierer en smule og uafhængigt af hinanden. Det

er muligt at forsyne belysningen med et computerstyret

system, som automatisk får lyspunkterne til at funkle

vilkårligt efter vindhastighed eller bølgeslag.

Herudover kan farven på markeringslysene ”bevæge

sig” langsomt igennem årstiderne ved hjælp af den

computerstyrede lys- og farvesætning. Lyset kan skifte

intensitet, funktion, farve og udtryk med en reference

til forår, sommer, efterår og vinter og f.eks. ved specielle

begivenheder i Oslo.

Det må forudses, at markeringslysene udformes forskelligt

afhængigt af havnekantens udformning og konstruktion i

de forskellige områder. Markeringslysene bør dog opleves

ensartede og dermed få hele området til at fremstå som et

samlet hele.

Kajkantens markeringslys er en del af Bjørvikas identitet

og bør derfor ikke videreføres i forbindelse med kommende

udbygninger af havnepromenaden. Dog bør markeringslysene

videreføres hele vejen frem forbi Revierkaia og ud til enden

af Udstikker 2, således de omfatter hele Bjørvika.

022 · TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007

Kajkantens udstrækning

More magazines by this user
Similar magazines