BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

4.1.1 Lyskilder og armaturer til kajkant

Fiberlys-systemer til markeringslys på kajkant

Fiberlysarmaturet (lysgiveren der udsender lyset) skal være

robust, korrosionsbestandig i miljøet, velegnet til indbygning

i f.eks. brønde med den nødvendige kapslingsklasse og let

at renholde.

Lysgiveren skal have mulighed for farveskift (filterhjul) og

funkling (funklingshjul) og have styring hertil. Lyskilden

skal være med koldt hvidt lys (4200K), højt lysudbytte og

lang levetid.

LED armaturer til markeringslys

Hvis der anvendes lysdiode (LED) armaturer i kajkanten,

skal de opfylde samme krav som fiberlysarmaturerne. Der

skal anvendes armaturer af høj teknisk kvalitet, høj tæthed/

kapslingsklasse og med indbygget temperaturbeskyttelse af

LED-enhederne.

Tilpasning til kajkantens forskellige udformninger

Kajkanten har varierende udformning forskellige steder

i området, f.eks. med trappe ned til vandfladen, samtidig

kan kajkanten bestå af forskellige materialer f.eks. træ eller

beton.

Placeringen og brugen af markeringslys bør tilpasses de

forskellige steders særlige udformning og materialer.

Lys fremmer algevækst og derfor bør markeringslys ikke

indbygges på steder som står under vand. Markeringslysenes

ydre overflader bør være plane og glatte, således at de er

lette at holde rene.

Tilsvarende skal der foretages individuelle tilpasninger af

installation og fremføringsmåde af lysledere og/eller elkabler

afhængigt af kajkantens konstruktion.

Projektørbelysning som skaber et varieret mønster af lys og skygge

Drift og vedligeholdelse af markeringslys

Ved en hensigtsmæssig placering og indbygning er

markeringslys i princippet vedligeholdelsesfri, men der

må påregnes rengøring svarende til andet gadeinventar. I

lysgiveren til fiberlyset skal lyskilden skiftes med nogle års

mellemrum. LED-markeringslys forventes at kunne lyse i

en lang årrække (12 til 25 år afhængigt af daglig brændtid),

hvorefter de må udskiftes.

TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007 · 023

More magazines by this user
Similar magazines