BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

Mange af bygningerne er enestående, især operaen,

og belyses individuelt efter deres egenart. Operaens

belysning er hierarkisk overordnet al anden belysning.

Havnepromenadens og gaderummenes belysning må derfor

tilpasse sig operaens belysning.

Da bygningsstrukturen omkring Langkaia ikke klart

definerer ”uderummene” og derved harmonisk afgrænser

byrummet, er det vigtigt, at belysningen er medvirkende til

at skabe tryghed og overskuelighed på havnepromenaden.

Bygningsbelysningen er meget vigtig for havnepromenadens

og byrummenes funktion. Generelt bør bygningernes

udvendige og indvendige belysning supplere belysningen

på havnepromenaden. På Langkaia er dette ikke muligt,

og udfordringen bliver her at arbejde med områdets øvrige

rumlige muligheder, så der skabes et særligt attraktivt

aftenmiljø. Se afsnit 8.

For at skabe den ønskede følelse af tryghed for områdets

besøgende og beboere, er det vigtigt at funktionerne og

de aktive elementer langs havnepromenaden, ved hjælp

af belysningen, fortsat er aktive om aftenen. Belysningen

skal være med til at gøre oplevelsen af hele havneområdet

attraktivt og spændende, så Bjørvika i sig selv bliver en

destination om aftenen.

For at skabe de bedste vilkår for restauranterne og

butikkerne over for Operaen bør belysningen (forbundet

med disse) etableres, så de virker tilpassede og tiltrækkende.

De transparente facader vil skabe en god kontakt mellem

ude og inde, hvilket gør gaden levende og attraktiv hele

døgnet.

TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007 · 027

More magazines by this user
Similar magazines