BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

5.7 Loallmenningen

Loallmenningen er omkranset af gader, bygninger, natur

(Ekeberg) og fjord og danner visuelt forbindelse mellem disse.

Allmenningen tænkes anvendt til en mangfoldighed af

sports- og fritidsaktiviteter af beboere og skolebørn.

Den danner udsigtskorridor til Hovedøya og slutter med

havnepromenade og en søsætningsrampe ved fjorden.

Der kræves kun belysning af færdselsarealerne. Hvor belysningen

føres over de åbne områder, bør den være absolut

uden fjernvirkning. Samlet betyder det, at havnepromenadens

og kajkantens belysning undtagelsesvis føres foran eller

over allmenningens front ved fjorden. Den bagvedliggende,

hovedsageligt græsklædte del, ligger i mørke.

Der etableres belysning ved aktivitetsområder. Lyset skal

opleves som foranderligt, og det skal kunne tilpasses de varierede

aktiviteter på området. Ved brug af intelligent styring

af belysningen kan brugeren inviteres til interaktion og

derved selv kunne påvirke lyssætningen. ”Aktivitetsbelysning”

bør som udgangspunkt være slukket uden for brugstid,

men en vis kriminalpræventiv belysning ved faciliteterne

kan være nødvendig. Også kriminalpræventiv belysning

skal være uden fjernvirkning, så gode synsforhold sikres.

Der kan etableres dekorativ belysning ved rekreative faciliteter

f.eks. vandelement.

Bygningerne, som står i vandet, bør have en dæmpet belysning,

således at det omkringliggende havnebassin kan opleves.

Det primære lys bør komme inde fra husenes vinduer

og fra indgangsbelysninger, trappeopgange samt fra de

private gårde. Både private og offentlige broer bør have en

dæmpet, tilpasset belysning.

Markante bygningsfaciliteter, herunder ventilationstårn fra

tunnelen, kan gives effektbelysning, så de fremstår positivt

i stedet for skyggeagtige og mørke.

Lysinteraktion

TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007 · 04

More magazines by this user
Similar magazines