BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

og armaturer med minimal fjernvirkning. Masteplacering

koordineres med bropiller og rækværk.

Belysningen af rundkørslen vil formentlig kræve højere

master, hvilket accepteres, fordi disse er ude af synslinierne

til det lave område ”Middelalderparken”.

Tunnelopkørsel/-nedkørsel

Ved tunnelopkørsel/-nedkørsel bør masterne med armaturer

tilpasses overgangen til tunnel. For at følge rampens

kørebane nedad vil lyspunkthøjden i forhold til terrænet

forventeligt skulle formindskes.

Af æstetiske grunde bør der være en nedre lyspunkthøjde

over terræn. Denne nedre højde kan være 4 til 5 m, og

sådanne lave master vil eventuelt skulle opsættes på begge

sider af rampen. Masterne bør koordineres med rækværk

omkring op- og nedkørslen.

Det kan også være en mulighed at opsætte belysning på

rampe- væggene der, hvor væggene har en vis højde.

Belysning ved tunnelopkørsel/-nedkørsel Belyst tunnelmunding

Tunnelportaler og lignende

Tunnelportaler kan gives dekorativ (scenografisk) belysning

på lignende måde som bygninger, således at de fremstår

som et positivt og gadeledende element i landskabet.

Her tænkes navnlig på de to tunnelindkørsler ved de to

rundkørsler, hvor Sørenggata ender. Disse ligger højt og

kan ses fra et stort område.

De to portaler under Østfoldbanen ved den ovale ”rundkørsel”

på Grønligata kunne også belyses.

I begge tilfælde kan rundkørslerne ved brug af markeringslys

medindrages i en samlet dekorativ og opmærksomhedsskabende

belysning.

TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007 · 05

More magazines by this user
Similar magazines