BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

Tværgader

6.3 Tværgader og gang-/cykelstier

Tværgaderne udgør ”det øvrige gadenet”, hvilket hovedsagelig

består af gader med blandet færdsel.

Da gadernes bredde er relativt smal, vil gadebelysningen bidrage

til, at den nederste etage af facaderne bliver synlige,

hvilket ofte er tilstrækkeligt til at få en god oplevelse af gaderummet.

På gader, der er omsluttet af bygninger og/eller

træer, kan anvendes parklamper med mere rumlig udstråling.

Disse placeres relativt tæt på bygninger og træer, så

rumlyset udnyttes, og så armaturerne ses på en belyst baggrund.

Selvstændige fodgænger- og cykelstier findes kun i begrænset

udstrækning. Selvstændige fodgænger- og cykelstier belyses

efter de omgivende forhold, dels for at give tilstrækkelige

synsbetingelser for færden og dels for at give tryghed.

Stier i mørke omgivelser behøver ikke så højt et belysningsniveau

som stier, der løber igennem lyse omgivelser. De

nærmere belysningsniveauer besluttes i forbindelse med

detailplanlægningen.

TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007 · 067

More magazines by this user
Similar magazines