BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

1. indledning

Ved den gennemgribende renovering og genopbygning

af Bjørvikaområdet skal belysningen integreres

i det samlede miljø, der rækker fra vandkanten

til de indre bygader.

Færdselsbelysningerne og de dekorative belysninger

skal være i harmoni og sammen give en totaloplevelse

såvel som færdselsmæssig funktion.

Temahefte for Belysning er retningslinier, inspiration

og idé-katalog til det videre arbejde med konkret

planlægning, lysdesign og projektering.

Belysningerne skal for de arealer, hvor det er relevant,

følge vejbelysningsreglerne. Nøjere tekniske

specifikationer for de enkelte områders og

gaders belysning opstilles i forbindelse med detailplanlægning

og projektering.

Belysningkonceptet tilpasses de eksisterende løsninger

i grænsesnittene i den øvrige by.

TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007 · 07

More magazines by this user
Similar magazines