BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

7.1 Facadebelysning

Facadebelysningen skal afspejle de vigtige nordiske idealer

såsom naturlighed, balance og enkelhed.

Facadebelysningen skal bidrage til en bedre livskvalitet og

øget sammenhæng i Bjørvika. Belysningen skal være et

æstetisk bidrag samtidig med at den skal gøre det lettere

at orientere sig. Det er vigtigt for rumopfattelsen, at ikke

kun det horisontale færdselsareal er synligt men også at de

vertikale dele i byrummet såsom bygninger, træer og andet

byinventar kan opfattes.

Facadebelysning i Bjørvika handler om af forme byrummet

om natten. Der findes store muligheder med facadebelysning,

men det er også en meget kompleks del af det belyste rum,

en del som kan blive til et negativt bidrag, hvis det ikke

håndteres korrekt. Forkert lyssætning og blænding kan gøre

kunstig belysning til et negativt og forgrimmende element i

bymiljøet og kan føre til, at der skabes et splittet og vanskeligt

072 · TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007

forståeligt byrum, når det er mørkt. Mørket forstærker lys

og omvendt. Hvis kontrasten mellem lys og mørke bliver

for stor, skabes der uønskede barrierer, hvor f.eks. en belyst

facade kan gøre, at tilstødende facader opleves som unødigt

mørke. Helheden bør gå forud for en særlig belysning

af de enkelte bygningsfacader. Dette modsiger ikke, at

man kan skabe et rumligt hierarki ved hjælp af forskelle

lyssætninger. Facadebelysningen skal både lysmæssigt og

kompositionsmæssigt tilpasses og koordineres med den

øvrige belysning, så helheden altid fungerer og fremhæves.

For store kontraster forvrænger arkitekturens udtryk Et blødt (jævnt) og afstemt lys giver bygningen et mere naturligt udseende.

More magazines by this user
Similar magazines