BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

Synlige bygninger giver bedre mulighed for fortolkning af

byrummet ved at der dannes tydelige grænser, som hjælper

med at tolke omgivelserne. Når vigtige ”landemerker”

synliggøres, som for eksempel broer, ventilationstårne samt

særlige bygninger, fremmes orienteringsevnen. At kunne

opfatte materialers tekstur bidrager ligeledes til at bedømme

afstand, hvilket også gavner orienteringsevnen. Derfor er

det vigtigt ikke at overbelyse, så alle skygger forsvinder.

Facadebelysningen i Bjørvika bør ikke tage udgangspunkt

i den sydeuropæiske ”Lyon-agtige” måde at belyse

bygningerne på. Den kontrastfyldte belysningsform, der

kraftigt markerer detaljer, vinduer og nicher, efterlader ofte

en bygning som fremstående overbelyst, “overbearbejdet”

og som dominerer sine omgivelser. Det kan ikke forenes

med det overordnede belysningskoncept og passer ikke ind

i områdets karakter.

Specielt moderne bygninger med deres store flader og enkle stil er egnede til farvet

lyssætning og lysmarkering.

Diagram for facadebelysning, Bjørvika

Diagram for facadebelysning, Bispervika

Diagram for facadebelysning, Lohavn

TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007 · 073

More magazines by this user
Similar magazines