BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

7.1.1 Komposition

En bygnings arkitektoniske udtryk er generelt defineret af

facader, tag, form og proportioner, sammen med materialer,

tekstur og farve. Lyssætteren har frihed til at tolke og

behøver ikke nødvendigvis at belyse hele bygningen men

fremhæve det, som er interessant og karakteristisk.

Belysningen af en bygning bør respektere bygningens

identitet og fremhæve dens arkitektoniske særpræg, således

at dens karakteristiske helhed beskrives på en flot måde.

Det generelle lysniveau på bygningen skal altid tilpasses

omgivelserne, så der ikke skabes for store kontraster i

byrummet eller langs med en strækning.

En lyssætning komponeres gennem lys og mørke. Ved at

påvirke forholdet og grænserne mellem lys og mørke skabes

stemning og karakter. Oplevelsen af bygningen påvirkes

dog lige så meget af facadefarven, -materiale og hvordan de

valgte lyskilder fremhæver disse.

En jævn facadebelysning kan virke kedelig men samtidig kan

alt for store ujævnheder/kontraster føre til, at arkitekturens

udtryk forvrænges.

Facadebelysning kan dels være bygninger, der belyses udefra

ved projektører nedfældet i belægningen eller projektører

monteret på master foran facaden. Projektørerne kan også

Figur 60. Facadebelysning med LED

074 · TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007

være monteret direkte på facaden. Facadebelysning kan

også være lys, der kommer inde fra en bygning og derved

fremhæver bygningen ved nattetid.

En bygning i et byrum betragtes fra mange positioner,

også inde fra selve bygningen. En facadebelysning må

ikke blænde. Forkert rettede armaturer kan blænde,

men blænding kan også forekomme ved, at belyste flader

bliver for lyse i forhold til deres omgivelser. Armaturernes

lysåbninger skal være så lidt synlige som muligt. Det er de

belyste bygninger der skal opleves, og ikke lyskilderne. Dette

opnås dels ved valg af armatur, dels ved velgennemtænkt

placering og dels ved brug af tilhørende og helst indbyggede

gitre eller afskærmninger. Særligt ved beboelsesejendomme

skal facadebelysningsarmaturer anbringes, så de ikke

forstyrrer udsigten fra vinduer væsentligt.

Dårligt planlagt facadebelysning

More magazines by this user
Similar magazines