BELYSNINGSPLAN - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

BELYSNINGSPLAN - Vejdirektoratet

3. MÅLSÆTNINGER

Billede 3-4 Belysning af kryds på en i øvrigt ubelyst motortrakvej. Belysningsanlægget medvirker til at gøre trakanten

opmærksom på krydset både i mørke og dagslys. (Skovvejen ved Vipperød)

KRYDS OG RUNDKØRSLER PÅ MOTORTRAFIKVEJE

På motortrakveje er det særligt vigtigt at kryds og rundkørsler

erkendes på tilstrækkelig afstand.

Signalregulerede kryds belyses altid. Dette er et lovkrav

i henhold til Cirkulære om vejbelysning, CIR nr. 152 af

12/10/1999. Belysningen er en hjælp til afstandsbedømmelsen

og til at erkende vognbaner, stoplinier og krydsets

indretning.

22

Prioriterede kryds (dvs. uden signalregulering) på motortra-

kveje i åbent land bør belyses, når der er konstateret mørkerelaterede

uheld eller behov for at skabe opmærksomhed

og bedre synsforhold. I prioriterede kryds, kan der være

forhøjet uheldsrisiko f.eks. hvor den krydsende trakant

fejlbedømmer den ligeudkørendes hastighed.

Ved belysning af krydset kan den ligeudkørende i tide blive

opmærksom på krydset og afpasse sin hastighed. Belysningsanlæg

er således en god hjælp til at krydset opdages

på tilstrækkelig afstand og belysningen forøger i væsentlig

grad synligheden af andre trakanter, samt af vognbanemarkeringer

heller mv.

More magazines by this user
Similar magazines