Nr. 1 62. Årgang marts - august 2012 - Paarup kirke

paarupkirke.dk

Nr. 1 62. Årgang marts - august 2012 - Paarup kirke

LÆS MERE OM:

Gudstjenester

Påsketro

Udflugt

Møder

Menighedsrådsvalg

Kalender

April

10. Menighedsrådsmøde

17. Babysalmesang – nyt hold

Maj

1. Menighedsrådsmøde

3. Syng sammen

5. Dåbs- og familiegudstjeneste

9. Sognegårdens fødselsdag

9. Musik på en forårsaften

10. Sognegårdens fødselsdag

15. Udflugt

23. Friluftsgudstjeneste

28. Friluftsgudstjeneste i Bellinge

Juni

2. Dåbs- og familiegudstjeneste

12. Menighedsrådsmøde

16. Dåbs- og familiegudstjeneste

30. Dåbs- og familiegudstjeneste

August

4. Dåbs- og familiegudstjeneste

18. Dåbs- og familiegudstjeneste

September

4. Tirdagsklubben første gang

4. Menighedsrådsmøde

5. Nørklerne første gang

6. Syng-sammen første gang

12. Åben Cafe første gang

13. Mandeklubben første gang

INTERNET

www.paarupkirke.dk

www.sogn.dk/paarup

Nr. 1

62. ÅRGANG

MAR. - AUG. 2012

Udflugt tirsdag den 15. maj kl. 12.30 – 17.30

Vi er glade for at kunne invitere til udflugt som afslutning på mødesæsonen i tirsdagsklubben,

men turen er naturligvis åben for alle. Også ikke – medlemmer.

Vi mener, vi har fundet frem til en form, hvor udflugten ikke bliver for lang og heller ikke

for dyr. Og så ligger den på en tirsdag eftermiddag, hvor vi alligevel er vant til at mødes.

Programmet er:

12.30 afgang fra Sognegården. Derfra går turen til Nyborg Slot, hvor der er guidet rundvisning

i hold af passende størrelse. Fra Nyborg Slot tager vi til Nyborg Strand til stort kaffebord

med udsigt over Storebælt. Turen slutter med andagt i Rynkeby Kirke, og vi forventer

at være hjemme kl. 17.30.

Billetter kan købes på ved tirsdagsmøderne fra den 27/3 og på kirkekontoret fra samme

dag.

Pris for medlemmer af tirsdagsklubben er 175 kroner, pris for ikke – medlemmer er 225

alt inclusive.

KIRKEBLAD

for Paarup Sogn


2

Påsketro i 2012!

Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne

søn, vor herre, som er undfanget ved Helligånden,

født af jomfru Maria. Pint under

Pontius Pilatus. Korsfæstet, død og begravet.

Nedfaret til dødsriget. På den tredje

dag opstanden fra de døde. Opfaret til

himmels. Siddende ved Guds Faders den

almægtiges højre hånd, hvorfra han skal

komme at dømme levende og døde.

Sådan lyder trosbekendelsens anden artikel.

Den, der handler om Jesus Kristus.

Det er dramatiske billeder, der udfordrer

vores fornuft og vores kritiske sans. Det er

svært at tro. Det er påfaldende, at trosbekendelsen

slet ikke nævner Jesu virksomhed

på jorden. Hans ord og hans

gerninger. Deri findes ellers en del, det kan

være lettere at forholde sig til i tro end

trosbekendelsens skarpe formuleringer.

Men trosbekendelsen går direkte fra begyndelse

til afslutning – fra fødsel til død

og opstandelse, himmelfart og genkomst.

Der er intet her, der viser ham som et

sandt menneske. Godt nok bliver han født

af en kvinde som vi. Men undfanget af

Helligånden. Og godt nok dør han, som vi

skal dø. Men kun for på den tredje dag at

forlade graven og stige til himmels. Derfor

er det på sin plads at spørge, hvordan en

tro på det – en påsketro – kan passe sammen

med vores almindelige menneskeliv,

hvor hverken jomfrufødsel eller opstandelse

hører til i vores erfaringskreds. For

hvordan kan vi tro, at han skulle være et

rigtigt menneske, når både hans indgang

til livet og hans afgang fra det er alt andet

end almenmenneskelige. En tro, der skal

rumme forestillinger om evigheden, må

nemlig med nødvendighed knytte an ved

vores levede liv. Ellers bliver den ren abstraktion,

virkelighedsflugt eller ligefrem

livshad. Lad os tage et billede.

To mænd sidder på en tagterrasse. Begge

har en stor cigar i den ene hånd, og i den

anden har de et glas whisky. Af og til tager

de et sug af cigaren og blæser røgen ud

igen. Af og til tager de en slurk af glasset.

Det giver deres samtale en egen ro og langsomhed.

En ro og langsomhed som ikke

ellers præger deres hverdag, for de er advokater.

Partnere. Venner. Men de slutter

altså hver dag med en snak på tagterrassen

om dagens begivenheder og om livet sådan

i almindelighed. Den ene er ung, den

anden ældre, og den ældste er syg. Dødeligt

syg af Kreutzfeld – Jacobs syndrom,

kaldet kogalskab. Et lidt latterligt navn,

men mange husker den forfærdelige sygdom,

som æder menneskehjerner og

spredte skræk omkring årtusindskiftet

Alle kollegerne havde været samlet, og

de havde talt om liv og død, og den ældste

siger nu, at de kom godt nok langt omkring

den dag. De havde talt om venskab

og kærlighed. Om tillid og svigt. Om liv

og død. Der var kun lige en enkelt ting, de

ikke havde nået at tale om, siger han. Og

det er the afterlife. Evigheden. Tror du, det

findes? spørger han nu sin unge ven og

kollega – livet efter døden. Han tager et

dybt drag af cigaren. Puster ud og siger så.

Ja. Det tror jeg. Men, siger så den ældste.

Hvordan tror du, vi bliver? Bliver vi som

da vi var unge? Eller som da vi døde? Ja,

for jeg har ikke tænkt mig at leve resten af

evigheden med kogalskab. Jeg tror, siger

den unge efter en pause. Jeg tror, vi bliver

ligesom i vores bedste stunder.

Den ældste ser intenst på den anden

med et blik fuldt af både glæde og håb og

siger så: Som nu?

Ja, som nu!

Så hæver de deres glas mod stjernehimlen

og siger. Tak!

Her må vi overveje, hvad de siger tak

for. Der er jo ingen, der har lovet dem

noget på den anden side døden, og det er

der ret beset heller ingen, der kan vide

noget om. Og der er da slet ikke nogen,

der kan love dem noget, der i sig selv gør

sygdom, smerte og død lettere at bære. Slet

ikke. Det de siger tak for er derfor ikke

noget, de håber eller tror, de muligvis får.

Det de siger tak for, er det, de allerede har

fået. Et liv med øjeblikke, som de oplever

som nedslag af evigheden. Et liv med øjeblikke

så fyldt med kærlighed, omsorg og

omtanke, at de er det hele værd. Et liv

med øjeblikke fyldt af mening. Øjeblikke,

som det i yderste konsekvens er værd at dø

for. Og de siger tak for den tro, som deres

venskab giver dem, at de ikke bare vil få

flere øjeblikke som dette, men at de også

kommer til at dele den sidste, svære tid

frem mod døden. Det, de siger tak for, er

det håb, at evigheden findes, så døden ikke

får det sidste ord. Og evigheden er netop

ikke noget aldeles anderledes, fordi de ved,

at det øjeblik, de nu deler, er et glimt af

evigheden i deres jordiske liv.

PAARUP SOGN · MARTS · AUGUST 2012


Se, han går i forvejen for jer til Galilæa...

Da kvinderne kommer ud til graven på

den tredje dags morgen for at sørge der,

som vi nu gør, møder de en engel, hvis ord

fylder dem med rædsel. ”I søger efter Jesus

fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstanden.

Han er ikke her. Se, der er stedet,

hvor de lagde ham.” Det er altså helt afgørende

vigtigt at slå fast, at det er den korsfæstede,

der er den opstandne. Der er ikke

sket noget, som tager lidelse og alvor ud af

hans død. Der er ikke sket noget, som gør

at han alligevel ikke døde, sådan rigtigt,

som vi hørte det Langfredag. Den Jesus,

der levede og døde og blev lagt i sin grav er

nu den opstandne Kristus.

Da det er slået fast, fortsætter englen:

”Men gå hen og sig til hans disciple og til

Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa.

Der skal I se ham, som han har sagt

jer det!” Galilæa. Det var deres hjemegn.

Det var alt det, de havde forladt for at vandre

sammen med ham. Hjem, familie, arbejde.

Efter alt det, de havde oplevet. Efter

alt det, de havde hørt og set. Efter alt det,

de havde gået igennem, skulle de nu vende

hjem. Så ville han være der for at tage

imod dem. Og sådan blev det.

Og det er det, der er Påsketro i 2012. At

her hvor vi er, kommer Gud til os og

møder os. Ikke i det særlige men i det dag-

ligdags. Ikke i det henrykkede – for den

der er rykket hen et andet sted, er jo ude

af sig selv – men i det nærværende. Ikke i

det særligt spirituelle men i det håndgribelige,

velkendte. Så troen taler altså ikke til

os om noget, vi ikke kender. Troen fortæller

os, at i det vi kender så godt, er Gud

hos os. I hvert glimt af kærlighed og glæde

træder evigheden os ganske nær. I hver

kærlig berøring strejfer himlen jorden. I

hvert kærligt favntag favner Gud sit menneske.

Og på den måde bliver påsketroen

en tro på evigheden, der henter sine billeder

i det velkendte. På den måde bliver påskehåbet

et håb, der henter sine billeder i

det, der allerede her i dette liv kan fylde os

med håb. Den daglige opstandelse fra nattens

mørke. Den velkendte opstandelse fra

sorgen, når glæden vender tilbage. Den er-

farede opstandelse fra mismod, når trøsten

kommer til os. Den velsignede opstandelse

fra angst og ensomhed, når kærligheden

spreder mørket i vore sind. Det er vidnesbyrd

om, at døden er besejret og ikke får

det sidste ord. Det er påsketro, at vi kan

synge med Jakob Knudsen: Jeg vil ånde

luften i fulde drag, synge Gud en sang for

den lyse dag. Takke ham, at morgnen mig

end er sød. At mig dagen fryder, trods

synd og død.

Påsketroen siger ikke, at mørket ikke

findes, at lidelsen ikke er rigtig lidelse eller

at sorgen er ubegrundet. For det er netop

den Jesus der døde i et gudsforladt mørke

af angst og ensomhed, der er den opstandne

Kristus. Så det kan være vores påsketro,

at hvad livet end har gjort os til, så

bliver vi i og efter døden det, som Gud vil.

I kærlighed.

Fynsk Pilgrimsvandring har 10 års jubilæum i pinsen 2012

De fynske pilgrimsvandringer i 2002 var

blandt de første i landet i nyere tid. Primus

motor var Anette Foged Schultz, der

var præst i Kværndrup (nu pilgrimspræst i

Viborg).

Anette blev lige efter årtusindeskiftet kontaktet

af Fyns Amts kulturudvalg og fik til

opgave ”at genfinde gamle pilgrimsveje på

Fyn og arrangere pilgrimsvandring her”.

Hun fik et samarbejde istand med bl.a.

middelalderhistoriker Tore Nyberg fra

Syddansk Universitetet, ”som påtog sig at

lægge pilgrimsruterne, så de passerede

forbi de mest oplagte og interessante kirker,

og så man kom til at gå ad naturskønne

veje”.

Hver pinse siden 2002 er der blevet afholdt

pilgrimsvandringer fra de fynske

kystbyer til Odense. De første år blev arrangementet

støttet af Fyns Amt.

I 2004 blev ”Foreningen Fynsk Pil-

grimsvandring” stiftet og har siden stået

for pinsevandringerne.

Vi vandrer sammen ad små, forårsskønne,

fynske stier og veje for til sidst

sammen med pilgrimmene fra alle ruterne

at afslutte med en stor pilgrimsgudstjeneste

i Odense Domkirke 2.pinsedag.

Pilgrimsvandringen på Fyn er en længere

kirkegang”, et åndehul for den enkelte

i en travl hverdag. Den er blevet en mulighed

for at finde fred og fordybelse en

stund. Pinsens budskab om Helligåndens

komme opleves tydeligere, når man i en

gruppe vandrer gennem det smukke landskab

og oplever naturens storhed og fællesskabets

varme.

Fokus er på vejen, vi vandrer sammen.

Vi besøger kirkerne langs vejen. Her er vi

hjemme for en stund og oplever freden i

de store kølige rum. Vi er ikke helt de

samme efter endt vandring. På pilgrimsvandringen

bliver vi en lille smule for-

vandlede. Det gør man, når man bryder

op fra det kendte og trygge og bevæger sig

ud på nye veje. Og det gør man, når man

møder nye mennesker med anden baggrund

og anden livshistorie end dén, der

er ens egen.

Jubilæet markeres på forskellig vis 2.pinsedag

mandag d.28.maj:

Kl.15.30 i Eventyrhaven nedenfor

Domkirken afsløres en pilgrimsbænk udformet

af den fynske træskærer Allan Bo

Jensen.

Kl.16.00 Festgudstjeneste i Odense

Domkirke.

Derpå reception i Sct. Knudssalen.

Alle er velkomne.

For flere informationer og tilmelding til

vandringerne se Fynsk Pilgrimsvandrings

hjemmeside

www.fynskpilgrimsvandring.dk eller på tlf.

66117877 og 65941384.

PAARUP SOGN · MARTS · AUGUST 2012 3


Gudstjenester

i Paarup Kirke

April

1. Palmesøndag

Markus 14,3-9 eller Joh. 12,1-16

Folkekirkens Nødhjælp

10.00: Lasse Rødsgaard Lauesen,

kirkekaffe

16.00: Lasse Rødsgaard Lauesen

5. Skærtorsdag

Joh. 13,1-15

Folkekirkens Nødhjælp

10.00: Lene Placatka

6. Langfredag

Lukas 23,26-49 eller Joh. 19,17-37

Folkekirkens Nødhjælp

10.00: Lene Placatka

8. Påskedag

Matt. 21,1-8

KFUM og KFUK i Danmark

10.00: Jens Rønn Sørensen

9. 2. påskedag

Joh. 20,1-18

KFUM og KFUK i Danmark

10.00: Jens Rønn Sørensen, kirkekaffe

15. 1. søndag efter påske

Ungdomsarbejdet i sognet

Johs. 21,15-19

10.00: Jens Rønn Sørensen

21. Konfirmationer Paarup Skole

10 og 12

Indsamling til ungdomskorets koncerttur

22. 2. søndag efter påske

Ungdomsarbejdet i sognet

Johs. 10,22-30

10.00: Lasse Rødsgaard Lauesen

28. Konfirmationer Tarup Skole

10, 12 og 14

Indsamling til ungdomskorets koncerttur

29. 3. søndag efter påske

Folkekirkens Ungdomskor

Johs. 14,1-11

10.00: Lene Placatka

Maj

4. Bededag

Matt. 7,7-14

FDF i Paarup

10.00: Konfirmation

Jonas Bak Weisenberg

5. 11.00 Dåbs- og familiegudstjeneste

Lene Placatka

4

6. 4. søndag efter påske

Ungdomsarbejdet i sognet

Johs. 8,28-36

10.00: Jens Rønn Sørensen, kirkekaffe

9. 19.30 Musik på en forårsaften

Lene Placatka

13. 5. søndag efter påske

Ungdomsarbejdet i sognet

Johs. 17,1-11

10.00: Lasse Rødsgaard Lauesen

17. Kristi Himmelfartsdag

Lukas 24,46-53

Danmission

10.00: Lasse Rødsgaard Lauesen

20. 6. søndag efter påske

Ungdomsarbejdet i sognet

Johs. 17,20-26

10.00: Lasse Rødsgaard Lauesen,

kirkekaffe

23. 17.00 Friluftsgudstjeneste, alle

27. Pinsedag

Johs. 14,15-21

Folkekirkens Nødhjælp

10.00: Jens Rønn Sørensen

28. 2. pinsedag

Johs. 6,44-51

10.30: Friluftsgudstjeneste i Bellinge

Juni

2. 11.00 Dåbs- og familiegudstjeneste

Lasse Rødsgaard Lauesen

3. Trinitatis søndag

Matt. 28,16-20

Kofoeds Skole

10.00: Jens Rønn Sørensen, kirkekaffe

10. 1. søndag efter trinitatis

Lukas 12,13-21

FDF i Paarup

10.00: Lene Placatka

16. 11.00, Dåbs- og familiegudstjeneste

Jens Rønn Sørensen

17. 2. søndag efter trinitatis

Lukas 14,25-35

FDF i Paarup sogn

10.00: Jens Rønn Sørensen

24. 3. søndag efter trinitatis

Lukas 15,11-32

Paraplyen

10.00: Lasse Rødsgaard Lauesen,

kirkekaffe

30. 11.00: Dåbs- og familiegudstjeneste

Lasse Rødsgaard Lauesen

Juli

1. 4. søndag efter trinitatis

Matt. 5,43-48

Sognets menighedsarbejde

10.00: Eskild Jensen

8. 5. søndag efter trinitatis

Matt. 16,13-26

Sognets menighedsarbejde

10.00: Lene Placatka

15. 6. søndag efter trinitatis

Matt. 19,16-26

Sognets menighedsarbejde

10.00: Lene Placatka

22. 7. søndag efter trinitatis

Matt. 10,24-31

Sognets menighedsarbejde

10.00: Jens Rønn Sørensen

29. 8. søndag efter trinitatis

Matt. 7,22-29

Sognets menighedsarbejde

10.00: Lasse Rødsgaard Lauesen

August

4. 11.00 Dåbs- og familiegudstjeneste

Lasse Rødsgaard Lauesen

5. 9. søndag efter trinitatis

Lukas 18,1-8

Sognets menighedsarbejde

10.00: Lasse Rødsgaard Lauesen,

kirkekaffe

12. 10. søndag efter trinitatis

Matt. 11,16-24

Indre Mission i Odense

10.00: Jens Rønn Sørensen

18. 11.00: Dåbs- og familiegudstjeneste

Lasse Rødsgaard Lauesen

19. 11. søndag efter trinitatis

Lukas 7,36-50

Sognets menighedsarbejde

10.00: Lene Placatka, kirkekaffe

26. 12. søndag efter trinitatis

Matt. 12,31-42

Sognets menighedsarbejde

10.00: Jens Rønn Sørensen

Kirkebil

Kan bestilles ved at ringe til kirkekontoret

fredag inden kl. 12.

Kørestolsbrugere kan bestille liftbus,

- dog senest kl. 11.

Telefon 66 16 00 48.

PAARUP SOGN · MARTS · AUGUST 2012


Særlige gudstjenester i Paarup Kirke og Sognegård:

Syng Påsken ind

Palmesøndag d. 1. april kl. 16 synges Påsken

ind i Paarup Kirke under titlen ”Fra

Palmesøndag til Påskedag i ord og toner”

med deltagelse af Paarup Kirkes Børneog

Ungdomskor, Kirkens blæsere, organist

Preben Berg og sognepræst Lasse

Lauesen.

Programmet indledes med tårnmusik

ved kirkens blæsere, ledet af Jakob Sønderby

Larsen, og det videre forløb vil

veksle mellem fællessalmer, korsang og

læsninger.

Efter gudstjenesten bydes på et glas i

Graverhuset.

Kirkestatistik 2011

Med statistik for året gør vi en slags

status over 2011 i tal. Det interessante

er dog, at der bag alle tal gemmer sig

mennesker. Mennesker, der er kommet

til kirken med deres glæde eller

deres sorg. Mennesker, der har kirkegang

som en fast del af deres liv og

dem, der kommer forbi ved lejlighed.

Og det spejler, at kirken netop er

vores fælles kirke, hvor vi alle kommer

med samme ret. Og samme selvfølgelighed.

Og indsamlingerne viser, hvordan vi

fra Paarup kirke rækker ud mod verden.

Vi samler ind her eneste søndag

og ved andre lejligheder, hvor vi er i

kirken. En del af de indsamlede midler

går til julehjælp til vanskeligt stillede

familier i sognet. Foruden de

indsamlede midler bidrager nørklerne,

vores bankforbindelse og TarupCenter,

så vi sidste år kunne uddele omkring

12.000 kroner i julehjælp.

Musik på en forårsaften

Paarup Kirke danner onsdag den 9. maj

kl. 19.30 rammen om en musikgudstjeneste,

hvor musikken vil stå i forårets tegn.

Medvirkende er tværfløjteelever fra

Odense Musikskole under ledelse af Rikke

Petersen og kirkens Børne- og Ungdomskor,

der bl. a. vil synge nogle af de værker,

de i efterårsferien skal være med til at

synge på kor- og koncertrejsen til Luxembourg

og Bruxelles.

Friluftsgudstjeneste den 23. maj ved Paarup Kirke

Det er gennem de seneste år blevet en tradition, at vi fejrer en gudstjeneste i det fri 2.

pinsedag i Bellinge sammen med vore nabosogne. Det er en nyskabelse, vi sætter pris

på. Det gør vi også med samarbejdet med den lokale FDF-kreds, Odense 12.kreds.

Sammen afholdt vi sidste år en gudstjeneste ved ”Hytten” hos FDF på Tarupgårdsvej

9A. Det var en rigtig god oplevelse for os som kirke, hvor vi fik lov at snuse til noget af

det, FDF kan af bl.a. fritids- og udeliv. I år inviterer vi tilbage og afholder gudstjenesten

i det fri hjemme hos os, nemlig på kirkegården. Nærmere bestemt i kirkegårdens sydvestlige

hjørne på den anden side blomsterengen, h vor der ikke er og aldrig har været

begravelser. Men heldigvis har FDF lovet at hjælpe med, så vi atter en gang kan forene

kræfterne. Vejret har selvfølgelig lidt at skulle have sagt, men vi håber på en god oplevelse

i det grønne for hele familien. Det er d. 23. maj kl. 17.00. Medbring gerne et

tæppe.

2011 2010

Fødte 112 102

Dåb 132 129

Fremstillinger efter dåb 2 1

Navngivelser 23 32

Konfirmerede 128 102

Optaget i folkekirken 4 2

Udmeldt af folkekirken 20 20

Viede par 29 28

Kirk. velsign. par 4 1

Døde 114 125

Nadvergæster 2.435 2.311

Kirkegængere til gudstjenesterne 12.703 10.968

Indsamlet i Kirken 2011 2010

Bibelselskabet 311,00 315,50

Folkekirkens Nødhjælp 2.960,00 729,00

Kirkens Korshær 1.715,00 5.137,00

kirkens Musik 4.658,50 2.663,50

Børnesagens Fællesråd 8.744,00 7.838,25

Pigekoret 7.391,50 7.033,00

Menighedsarbejdet 6.013,50 5.467,00

Ungdomsarbejdet 1.248,00 2.252,00

Andet 6.898,50 8.129,75

I alt indsamlet 39.940,00 39.565,00

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag

den 28. maj kl. 10.30

Det er blevet en god tradition at tage til

Bellinge 2. Pinsedag for at fejre gudstjeneste

sammen med de andre sogne i

vores distrikt. Efter gudstjenesten er der

servering i sognehuset. Hvis vejret er dårligt,

trækker vi ind i kirken, men husk at

tage noget med at sidde på – en stol eller

et tæppe. Som tidligere år medvirker

ungdomskor fra sognene og et blæserkor.

Gudstjenester

– især for ældre

Villestofte Plejecenter

Onsdage kl. 10.30

11/4, 25/4, 9/5, 23/5, 6/6, 20/6,

4/7, 18/7, 1/8, 15/8, 29/8

Paarup Plejecenter

Torsdage kl. 14.30

15/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6, 21/6,

5/7, 19/7, 2/8, 16/8, 30/8

Torsdags-syng-sammen i

Sogne-gården

Sidste fællessang i denne sæson bliver

torsdag d. 3. maj kl. 10.30-12, hvor

emnet bliver forår og sommer. Herefter

holdes pause indtil torsdag d. 13.

september, hvor vi vil fortsætte disse

hyggelige formiddage.

Husstandsindsamling

Ved sogneindsamlingen den 4. marts

lykkedes det indsamlerne at rejse ca.

15.000 kroner til Folkekirkens Nødhjælps

indsamling. Vi siger tak til de

frivillige. Pengene er sendt.

Folketal

Paarup sogn er et sogn i vækst. Der

bliver bygget, og der flytter stadig flere

til. Det betyder, at der 1. januar 2010

boede 10.255 i sognet, hvoraf 8.972

var medlemmer. 1. januar 2011 boede

der 10.479 i sognet, hvoraf 9.089 var

medlemmer. At medlemstallet går

over 9.000 betyder nemlig, at der skal

vælges yderligere et medlem af menighedsrådet

til efteråret.

PAARUP SOGN · MARTS · AUGUST 2012 5


Sognegårdens fødselsdag

Igen i år inviteres alle områdets børn til

teaterforestilling i Paarup Sognegård i anledning

af sognegårdens fødselsdag. Da vi

her i sognet er privilegerede med et meget

stort antal børn i alderen ca. 3-6 år fordeles

børnene på 4 forestillinger i dagene

onsdag d. 9. og torsdag d. 10. maj, begge

dage kl. 8.30 og 10.30.

Dukketeatret Svanen med Patricie Homolová

og Kim Vesti opfører ”Marionetspilleren”

frit efter H.C. Andersens

historie, og i denne udgave som cirkusforestilling

med klovne på ethjulet cykel, på

stylter og på rulleskøjter og en cirkusprinsesse,

der går på line.

Med 4 forestillinger vil der være plads til

ca. 400 børn, og sognets daginstitutioner

og skolernes børnehaveklasser er inviterede,

men herudover vil der være enkelte

ledige pladser (kr. 20). Kontakt kirkekontoret

senest onsdag 2. maj.

Efter hver forestilling vil der være en afdeling

sanglege, og det hele slutter med

lidt godt at spise.

Se evt. www.svanen-dukketeater.dk

Babysalmesang

Et nyt hold starter tirsdag d. 17. april kl.

10.30-11.30 i Paarup Sognegård og slutter

lige inden sommerferien – sidste gang d.

19. juni.

En formiddag om ugen, hvor forældre

og bedsteforældre har mulighed for at være

sammen med deres babyer om sang,

musik, bevægelse og snak. Hver gang indledes

med en kop kaffe eller te, og det eneste,

der skal medbringes, er et stort tæppe

til børnene, og deltagerprisen er 100 kr.

for hele forløbet. Alder fra ca. 2-10 måneder.

Forløbet varetages af musiklærer Rikke

Petersen og organist Peter Nørskov Jørgensen.

Tilmelding til kirkekontoret på mail

Paarup.sogn@km.dk – gerne med oplysning

om barnets fødselsdato.

Violin-spil-sammen

for børn

Alle violinspillende børn inviteres til nogle

fornøjelige og lærerige timer i Paarup Sognegård.

Louise Mose Jørgensen, til daglig

suzukilærer i Middelfart Musikskole, står

for undervisningen, så har du lyst til at

spille sammen med andre så bare mød op.

Første gang er 14/4 og derefter 12/5 og

9/6 alle gange 10-11.30.

6

Mandeklubben

mandeklubben er et tilbud for alle mænd i sognet om møder, der både tilbyder et spændende

indhold i et varieret program og et godt socialt fællesskab. Mandeklubben er i

stadig vækst, så kom og se det an, hvis du ikke har prøvet det tidligere.

Mandeklubben mødes i Sognegården torsdage i ulige uger kl. 10 - 12. Sidste mødedag

i foråret er den 24. maj.

Og mandeklubben mødes første gang efter sommerferien torsdag den 13. september.

Åben Cafe

Åben Cafe mødes i Sognegården onsdage i ulige uger kl. 13 – 15. Sidste mødedag i foråret

er den 6. juni, og cafeen slår dørene op igen til en ny sæson den 15. august.

Nørklerne

Nørklerne mødes onsdage i lige uger kl. 14 – 16 i Sognegården. Sidste mødedag i foråret

er den 30. maj, og nørklerne griber om garnet igen den 5. september.

Nørklerne fortæller med forståelig og velbegrundet stolthed, at bazaren gav et overskud

på over 20.000 kroner. En del af overskuddet er givet til julehjælp i sognet, og nørklerne

har givet et tilskud til ungdomskorets udlandsrejse til efteråret. Og så er der endda en

sum til nødvendige indkøb. Et meget flot resultat.

Tirsdagsklubben

Tirsdagsklubben mødes hver tirsdag i sæsonen fra 14 – 16 i Sognegården. Resten af sæsonen

ser programmet således ud:

10. april

Skovrider Lars Brorsen vil fortælle om sine indholdsrige år inden for skovbrug. Han vil

fortælle om sine tilsyn med skove på Sydfyn, om herregårdskulturen, der er ved at være

helt forsvunden og om vort stadig skiftende forhold til skoven og træet.

17. april

Et foredrag, der har titlen ”Prøv igen - prøv igen” lyder animerende. Det står sognepræst

Jens Rothmann for, og det handler om ældre, og hvad der giver livet kvalitet. I det daglige

er Jens Rothmann sognepræst i Ejby og Balslev sogne på Vestfyn, hvor han har fungeret

i 10 år, afbrudt af tre perioder som feltpræst i Kosovo.

24. april

Kamma Rahbeks Bakkehus – foredrag ved Anne–Lise Arnstrup om livet og gæsterne på

Bakkehuset og Kamma Rahbeks æskekunst. Maria Helleberg har skrevet romanen

”Kamma” om denne betydningsfulde person fra dansk kultur. I Bakkehuset skabte

Kamma Rahbek en amme, hvor næste alle den tids betydelige folk inden for kunst og

kultur mødtes.

1. maj

”Kom, maj, du søde milde…” Sæsonens sidste møde. Sædvanen tro er det Anne Marie

og Knud Erik Jørgensen, der runder sæsonen af med sang, musik og små fortællinger.

I sommerpausen henviser vi til Åben Cafe, der fortsætter til den 6. juni.

Efter sommerpausen mødes vi første gang den 4. september

Her skal vi indhente et møde, vi har til gode, nemlig Motion og aktivitet gør en forskel

Birgit Løffgren cykler sig ud af smerterne. Trods slid- og leddegigt cykler hun ca. 5000

km. om året – med udgangspunkt i en lille træhytte i Spanien. Hendes foredrag og lysbilleder

er fra det skønne Spanien, f.ex. Extramadura, i Don Quijotes fodspor, de spanske

middelhavsøer, H.C. Andersens dilligencespor og pilgrimsruten til Santiago de

Compostela.

PAARUP SOGN · MARTS · AUGUST 2012


Menighedsrådsmøder

Møder i menighedsrådet er offentlige og

afholdes i Sognegården. De ligger i reglen

den første tirsdag i måneden med start kl.

19.30.

Dagsorden og referat kan ses i kirkens

våbenhus, i Sognegården og på sognets

hjemmeside.

I denne periode er mødedatoerne:

3/4, 1/5, 12/6.

Grupperådsformand:

Karen Nielsen, tlf. 66 16 88 71

Vi ses mandage kl 19.00

på Bystævnevej 26

5200 Odense V

Alle piger og drenge er velkomne.

Møde onsdag kl. 18 til kl. 19.30

“Hytten”, Tarupgårdsvej 9A

Kredsleder: Ib Jørgensen

Lucernevej 12

5210 Odense NV

Tlf. 66 19 45 25

Hvor skal man henvende sig?

Fødsel, faderskab og navngivning:

Ved fødsler, hvor en jordemoder medvirker anmeldes

fødslen automatisk, og forældrene skal ikke foretage sig

yderligere.

Har der ikke medvirket jordemoder ved fødslen, skal forældrene

selv anmelde fødslen til kirkekontoret senest 14

dage efter fødslen.

Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved

at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til

kirkekontoret. Denne skal være kirkekontoret i hænde

senest 14 dage efter barnes fødsel.

Barnet skal være navngivet senest 6 måneder efter fødslen.

Dette kan ske ved anmeldelse til kirkekontoret eller

ved dåb i kirken.

Ved dåb

Ved ønske om dåb ser man i gudstjenestelisten, hvilken

guds tjeneste man ønsker at holde dåb. Derefter henvender

man sig på kirkekontoret, som er behjælpelig med at

aftale dato for dåben, samt barnets navne, tidspunkt for

samtale med præsten m.m.

Faddere: Ved dåben indskrives mindst 2 og højst

5 faddere.

Ved vielse

kontaktes kirkekontoret, som reserverer dato. Cirka tre

måneder før vielsen kontaktes Odense Kommunes BorgerServiceCenter,

Skulkenborg l. Her udfyldes og indleveres

skema til ægteskabets prøvelse, hvorefter

“prøvelsesattest” tilsendes. Prøvelsesattesten afleveres til

kirkekontoret. Der tages kontakt til den præst, som skal

foretage viel sen.

(Se mere om vielser på: www.km.dk/vielse.html).

Pyntning af kirken aftales med kirketjeneren.

Paarup Kirke

Kirkekontor:

Solgårdsvej 40, 5210 Odense NV.

Tlf. 66 16 00 48.

E-mail: paarup.sogn@km.dk

Kordegn: Lars Skjerning Stougaard.

Kordegn: Dorrit H. Sommer.

Mandag-fredag kl. 9.30-13.00.

Torsdag desuden kl. 16.00-18.00.

(Køkkentelefon: 66 16 48 96)

Kirkegårdskontor:

Paarupvej 64, Paarup, 5210 Odense NV.

Kirkegårdsleder Aage Vejbøl og

fuldmægtig Birthe Simonsen,

Tlf. 66 16 15 57 og 40 42 17 57.

E-mail: paarup.kirkegaard@12move.dk

Kontoret er åbent mandag - fredag 10.00-12.00

Sognepræst Jens Rønn Sørensen, kbf.

Ved Kirken 5, 5210 Odense NV

Tlf. 66160724 – E-mail: JRS@km.dk

Træffes efter aftale

Sognepræst Lene Placatka

Risvangen 13, 5210 Odense NV

Tlf. 66160792 – E.mail: LSPL@km.dk

Træffes efter aftale

Sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen

Solgårdsvej 40, 5210 Odense NV

Tlf. 23238441 – E-mail: LRL@km.dk

Træffes efter aftale fra den 26/12

Dødsfald

Ved dødsfald henvender familien sig i reglen til en bedemand,

som er behjælpelig med alt det praktiske. Kirkekontoret

kan også bistå ved formaliteterne i forbindelse

med anmeldelse af dødsfald.

Dødsanmeldelse godkendes af kirkekontoret i det sogn,

hvor afdøde havde bopæl, uanset hvor dødsfaldet er sket.

Anmeldelse skal indgives senest 2 hverdage efter

dødsfaldet.

Lægens dødsattest, afdødes fødsels- og dåbs- eller navneattest

samt eventuel vielsesattest skal vedlægges.

Kirkekontoret sender anmeldelsen til skifteretten.

Ved anmeldelsen træffes afgørelse om begravelse eller ligbrænding

og om hvorvidt en præst skal medvirke ved

handlingen. Dette skal ske i overensstemmelse med afdødes

ønsker.

Ønskes medvirken af en præst, aftales tid og sted for den

kirkelige handling med pågældende præst. Uanset om

der skal finde jordbegravelse eller bisættelse sted, kan

man altid få denne forrettet fra sin sognekirke eller fra

kirkegårdskapellet.

Gravsted

Vedr. gravsted rettes henvendelse til kirkegårdskontoret.

Pyntning

af kirken i forbindelse med kirkelige handlinger aftales

ved henvendelse til kirketjeneren.

Organist:

Preben Berg,

Tlf. 66160025 / 41104309

E-mail: preben@paarupkirke.dk

Organist:

Peter Nørskov Jørgensen

Tlf. 29453795

e-mail: peter.n.joergensen@gmail.com

Kirketjener:

Christina Pode,

Tlf. 69 60 41 59 / 40 76 37 33

E-mail: christina@podevest.dk

Træffes bedst kl. 16-19. Mandag fridag.

Pedel i sognegården:

Frank Nielsen,

Sognegården. Tlf. 23 23 06 09.

E-mail: frank@paarupkirke.dk

Menighedsrådet:

Formand: Preben Holmboe

Gransangervej 24

5210 Odense NV

Tlf. 22125862

Kirkeværge:

Erik Greising

Villestoftehaven 176

Tlf. 66165842

PAARUP SOGN · MARTS · AUGUST 2012 7


8

Gudstjenester

Nørklere

Ungdomskor

Hjemmeside

Sognegård

Kunstforening

Mandeklub

Babysalmesang

Børn i sorg

FDF

Konfirmandforberedelse

Regnskaber

Samarbejde

Åben cafe

Kirke

Kirkegård

Kirkekaffe

Kirkeblad

Menighedsråd

Til november skal der vælges

nye menighedsråd til alle landets

sogne. Her på siden kan du

se nogle af de mange opgaver, et

menighedsråd skal løse. Sammen

med medarbejdere

og frivillige.

I første halvdel af september

bliver der indkaldt til et sognemøde

om det. Men begynd allerede

nu at tænke over, om du vil

tage medansvar for de mange

ting, der foregår i vores sogn.

Kom til mødet enten for st stille

op til valg. Eller for st være med

til at bestemme, hvem der bliver

valgt for de næste fire år.

Skole – kirkesamarbejde

Tværkulturelt samarbejde

Præsteboliger

Tirsdagsklub

Høstgudstjeneste

Budgetter

Familiegudstjenester

Kirkelige handlinger

Medarbejdere

Koncerter

Violiner

Musiksjov

Møder

PAARUP SOGN · MARTS · AUGUST 2012

More magazines by this user
Similar magazines