Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

Følgende personer er blevet interviewet:

Tabel 1 – Nøgleinformanter til de individuelle interviews

Initialer Person Stilling Virksomhed

N1 Pia Storvang Ph.D. Studerende,

arkitekt

Teknologisk Institut

N2 Jens Henrik Lund Direktør TradeCity Kolding

N3 Svend Aage Madsen Direktør Fonden Koncertsalen Alsion

N4 Klaus Kofod-Hansen Planlægningschef Universitets- og Bygningsstyrelsen

N5 Søren Hesseldahl Bygningschef Syddansk Universitet

N6 Ole Emil Malmstrøm Afdelingsdirektør Kuben Ejendomsasministration

N7 Christian Carlsen Driftschef Steen & Strøm Danmark A/S

N8 Frederik Karmdahl Senior byggeteknisk Kuben Ejendomsadministra-

rådgiver

tion

N9 Peder Stephensen Konsulent i strategi og

ledelse

PS – Experience

Kilde: Egen tilvirkning

Nøgleinformanterne blev udvalgt, så forskelle i håndteringen af driftserfaringer

ved offentlig vs. privat byggeri kunne undersøges, hvilket illustreres af

tabel 2, hvor nøgleinformanterne er indplaceret.

Tabel 2 - Nøgleinformanternes fordeling mellem private og offentlige samt store og små byggerier

Private byggerier Offentlige byggerier

Store byggerier N1, N3, N6, N7, N8 N3, N4, N5, N1

Små byggerier N1, N2, N6, N7 N1, N6

N9 har viden om byggeri generelt frem for en bestemt type byggeri, hvorfor han ikke er med i tabellen.

Kilde: Egen tilvirkning

Udvælgelseskriterierne for informanterne var, at de skulle have et kendskab

til og viden om implementering af eller manglende implementering af drift i

byggeprocesser. De individuelle interviews blev foretaget i perioden fra medio

april til august 2008. Det blev tilstræbt at foretage interviewene face-toface,

men af tidsmæssige årsager blev halvdelen af interviewene foretaget pr.

telefon. Interviewene var semistrukturerede med udgangspunkt i spørgeguiden.

Spørgeguiden blev udviklet undervejs, efterhånden som der kom input

og blev tilpasset til hver enkelt informant, da de havde forskelligt erfaringsgrundlag.

Målet er, at de hver for sig kan bidrage med forskellige perspektiver

til problemstillingen. Det er således ikke med udgangspunkt i repræsentativitet

hensigten at anvende præcis samme spørgeguide til alle informanterne.

Det vil betyde, at mange interessante pointer vil gå tabt.

9

More magazines by this user
Similar magazines