Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

ligesom at købe en brugt bil. Altså, man stoler jo ikke på det før, man har kørt

i den de første 1000-3000 m 2 , og den ikke er brudt sammen og alt muligt andet.

Og der blev der så nedsat en projektgruppe med en af deres projektledere

fra Daugaard Petersen. Der var der tusindvis af spørgsmål, selvom vi synes,

at vi havde forberedt os godt, fordi et af problemerne var, at når du har et

fællesareal, der skal være åbent for flere, så bliver fællesarealet nødt til at stå

åbent, men alle låsesystemer er vant til, at du kommer til en låst dør, og så

åbner du, og så kan du gå ind. Når du er færdig, så lukker du, og så låser du.

Men du kommer til en låst dør. Problemet her i sådan en flerbruger-bygning

er, at du bliver nødt til at komme til en åben dør, når det er fællesarealet. Og

du kan ikke rende rundt til 10 virksomheder og sige: ”Har du nøglen?”. Så det

tog 9 måneder med et af de førende låsefirmaer her i Danmark, at få udviklet

et nøglesystem, som passede til alt det her. Som kunne holde døren åben, og

så kunne den faktisk låse, når du går til frokost, hvor du taster ind med en

kode og så åbnes igen. Så der var mange finurligheder. Hvordan sørger man

så for at… hvad skal man sige… at de sikringskrav, som den enkelte virksomhed

har, at bygningen lever op til det. Det var noget med de lejere at gøre.

Hvis vi har IBM inde, så har de en ekstrem høj skaffer-rude, som de skal ligge

i. Plus at der skal ekstra specielle gevindskruer i vinduer. Det er helt ekstremt.

Hvis vi ligesom kunne leve op til det. Så mente vi også, at vi kunne leve op til

de andre virksomheder. Så der var det om at tage højeste fællesnævner og

sørge for, at vi ligesom fik den bragt over på alle de andre. Sikringssystemet i

huset, det skulle vi også udvikle, så der var et fælles sikringssystem, men når

du har flere afdelinger, så har de også deres eget sikringssystem. Så der blev

vi nødt til at vælge deres sikringssystemer for hele huset, fordi de på daværende

tidspunkt fyldte ¼ af hele huset. Så der var tusindvis af... Jeg vil sige en

millionvis af beslutninger, der skulle tages i den her proces. Så var der her til

den her bygning, der var selvfølgelig også rejsegilde, og vi fik borgmesteren til

at sidde i en gravko og fik det markedsført og alt sådan noget. Der var vores

opgave omkring orientering af medarbejdere. Der var det mere orientere ledelsen

af virksomheden og ledelsen af virksomheden orienterede så deres

egne medarbejdere, hvor langt de gik. Og EDB-gruppen er en meget professionel

virksomhed. Stor og vant til at flytte. Så den proces ordnede de selv, men

ved nogle af de andre lejere, der har vi simpelthen været med til indretningen

og servicegraden, fordi når du kommer fra et sted, så er du vant til, at du har

dit eget rengøringsselskab og kunne gøre din egen rengøring. ”Så hvor skal vi

stille rengøringsartiklerne i de enkelte?”, ”Det skal I ikke. Det har vi sørget

for”, ”OK” (svarede virksomheden så). ”Hvad så med mødeborde”, ”I skal bare

sørge for de borde, der er inde i jeres lokale”, ”OK. Hvad så med de mødeborde

vi har?” ”Sælg dem”. Så den slags ting havde vi også med.

I: Hvordan var kulturen så? De skal jo arbejde sammen alle de spillere, du lige

snakkede om, hvordan var den omkring projektet?

J: Den var sådan lidt iværksætterpræget. Sådan lidt ”Coming to America” eller

sådan noget. Altså, at man skulle ud at prøve noget helt nyt. Og der var blevet

102

More magazines by this user
Similar magazines