Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

edelse og så videre. Man kan sige, der hvor al kompleksiteten er med elevator,

fyrrum, teknikrum, café, køkken. Det er centerbygningen. Det var det

svære. Det andet, det var kontorbygningen, der skulle kobles på ”suppe, steg

og is”, men det var der alle fejlene, de skete og hold da kæft, hvor ville jeg

gerne have været uden de her fejl.

I: Hvad kunne du have gjort for at undgå dem?

J: Måske sat ekstern byggerådgivning på. Jeg tror, at de penge ville have været

sparet ind mange gange. Det hænger sammen med, at vores egen organisation

var presset på daværende tidspunkt, og man skulle lave flere forskellige

ting. Så der havde vi ikke nok egenkontrol. Den egenkontrol burde vi have

købt ude i byen ved en bygherrerådgiver og simpelthen have koblet den person

på, som var på pladsen og tjekkede tingene. Men nu havde vi jo en fantastisk

god oplevelse, da vi byggede det her, så vi regnede også med at det næste,

det var i orden, men det var det bare ikke. For den der slags ting der. Det

er jo helt hen i vejret.

I: Udarbejdede I et driftskoncept, inden I gik i gang?

J: Så skal jeg lige spørge dig, hvornår?

I: Både ved det første og ved tilbygningen.

J: Nej, ikke første gang. Der lavede vi ikke noget driftskoncept. Det var sådan

lidt ”learning by doing” i 1989. Hen ad vejen kom der flere. Vi ansatte en husinspektør,

som var den forkerte type. Han havde ikke nogen uddannelse. Han

var bedre til at pylre om kunderne, end at sørge for at alarmerne virkede, og

at alle de her praktiske ting fungerede. Så det endte jo med, at de der opgaver

de kostede alt for meget. Der var ikke styr på dem, fordi de lå på de forkerte

skuldre. I forbindelse med det nye byggeri, her som blev færdigt her i 1/8-

2007, der er der jo lavet driftsmanualer, og der har vi lagt det over til Facility

Network, og der den 1/8-2008 der er der ligesom aflevering af alle de der

tjekopgaver, der er med varmeregnskaber og kvartalsvise gennemgang af hele

bygningen inklusiv lejerne. Fordi det er jo meget lettere at gå alle de 7000 m2

igennem og sige: ”Der skal males” og så have en maler i 3 uger, og så starter

han i den ene ende af bygningen og slutter i den anden, end det er, at det er

sådan noget drypvis og hist og pist og sådan noget. Så der prøver vi virkelig at

lave en masse planlægning omkring det der.

I: Hvad betød det for byggeriets succes, at I havde et driftskoncept?

J: Jamen, jeg tror, at det er utrolig vigtigt, at man har et driftskoncept, fordi

hvis du har en skal, og du skal putte noget funktion ind i det, og du så skal

have noget drift, så kan man tjekke de to ting op imod hinanden og se at det

fungerer. Du kan også få placeret noget ansvar, fordi en stor eller en lille opgave

er det sådan noget, en sekretær kan sidde med? Eller er det noget, man

skal gå ud i byen og købe? Eller er det sådan en voldsom opgave, at man deci-

106

More magazines by this user
Similar magazines