Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

deret kan fastansætte personer til det? Og jeg kan sige til de første 5500 m 2 ,

der havde vi ikke sådan et perfekt driftskoncept. Det er først nu, at vi har fået

det, hvor volumen er til, at folk de kan beskæftige sig med det 100 %. Nu er

der så 7 ansatte, der ligesom varetager facility managementopgaven og derunder

også driftskonceptet. Men der er mange driftsopgaver, når du har 240

medarbejdere. Bare sikringssystemet. Så er der indbrud. Hvad gør man så lige

omkring det? Det tager en masse ressourcer med genetablering af glas. Er det

stadigvæk den rigtige sikring vi har? Der er masser af opgaver.

I: Nu nævnte du lidt om låsesystemet, men hvad har I gjort for at gøre det til

en ”intelligent bygning”?

J: Vi besluttede helt fra starten, at det her skulle være et nøglefrit og et pengefrit

miljø. Det der med pengene. Det var jo, fordi at vi regnede med, at de

12 lejere, og når de så skulle ned og spise, så skulle de have penge med og

betale deres mad. Og egentlig der undersøgte vi, som en af vores manglende

erfaringer, men vi undersøgte trods alt, at I USA, der findes der sådan nogle

automat-caféer. Hvor du simpelthen forestiller dig, ligesom hvis du går ind på

en Shell-station og så tager automaterne, så går du bare ind, og så hvis du skal

have noget varmt. Så kaster du nogle penge i, og så trækker du en eller anden

ret. Og så kan du gå hen i mikroovnen og varme den. Altså, meget upersonligt,

sådan en 7-eleven-løsning, hvor du kunne gå ind og trække et eller andet

i en automat. Men det var jo bare helt fejltænkt, fordi vi ville jo gerne have

det bemandingsfrit. Vi har bemandingsfri reception, hvis du ser her, så kommer

du ind i huset, og så mødtes vi under uret, og det fungerer godt. Så der er

ikke nogen reception. Der sidder ikke nogen og deler telefoner rundt. Eller

viser dig hen til mødelokalet. Du skal hen til hoveddøren til en af lejerne. Men

jeg skal lige på sporet igen…

I: Det var det med den intelligente bygning

J: Ja. Hvis du forestiller dig, at vi skulle udlevere 240 nøgler og have en administration

af, hvem det er der udleverer nøgler, så ville det aldrig gå. Så derfor

investerede vi i en meget dyr sikringsløsning, som også kunne udstede kort,

som både kan bruges i caféen og til det enkelte lejemål. Så vi er meget glade

for, at vi har valgt det nøglefrie og det pengefrie miljø. Også det pengefrie,

fordi er du i en café og har automater eller et eller andet, så er der indbrud.

Og her ude med de her hegn, der er indbrud alt for tit.

I: Hvilke overvejelser gjorde I jer omkring rumopdeling og indretning?

J: Vi gjorde egentlig det, at vi satte os nogle spørgsmål. Hvor mange m 2 går

der pr person, hvis man siger, at en virksomhed skal have et the-køkken, et

mødelokale og et toilet pr. 10 eller 8 personer, det kan jeg ikke lige huske. Der

skal være for rum til det. Der skal være et teknikrum. Der skal være ventilation

inde i det. Og så lidt afhængigt af hvilken etage det ligger på, og hvordan

funktionen den er i den enkelte virksomhed, hvor man ligesom kan sige, at jo

107

More magazines by this user
Similar magazines