Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

længere du går ind i virksomhedens lokale lejemål, jo mere stille skal det være.

Så dem der sidder inderst, det er dem, der ligesom har hotlinen. Nej undskyld,

det er dem, der laver udvikling. De sidder stille og tænker og skriver

deres koder eller reviderer deres regnskaber eller gør, hvad de vil. Så går du

et skridt tættere på receptionen. Så det er der, hvor du har din hotline eller

sælgerne, og så går du ud til receptionen, hvor du har din kundefunktion og

bearbejdning. Dvs. dels er der noget sikkerhed, fordi jo længere du kommer

ind i lejemålet jo flere sikkerhedsposter skal du igennem en godkendelsesproces

af. Jo længere ind du går i lejemålet jo mindre støjende, skal man være.

Og jo længere ud man kommer jo lettere skal det være at komme til det, og

kunne købe varer eller kunne få rådgivning eller andet.

I: Og det var jer selv, der havde de overvejelser, eller var det fra en ekstern?

J: Nej. Det er os selv. Men det var jo vores erfaring fra den gang. Jeg er ret

overbevist om, at de erfaringer med indretningen vi gjorde den gang. De

kommer os til gode i dag. Det andet vi tænkte på, var: Hvordan arbejder man,

hvis man er advokat? Hvordan arbejder man, hvis man er ingeniør? Hvordan

arbejder man, hvis man er IT-person? Og hvis du tager kulturen i en revisionsvirksomhed,

så er det typisk et- eller to-mandskontorer. Så der er chefkontorer.

Der er tomandskontorer, og der er tremandskontorer. For at få det til at

gå op i en højere enhed, så har du nogle gangarealer, der skal forbinde det

her. Hvis du har åbne kontorer, så kan du placere væsentligt flere personer pr.

m 2 . Så hvis du tager EDB-gruppen, så ligger de et eller andet sted mellem 17

og 19 m 2 pr. person. Så de har rigtig mange skriveborde. Hvis du tager revisorerne,

så er det et eller andet sted mellem 25 og 35 m 2 pr. person. Så det vi

gjorde os af overvejelser, det er, hvilke krav skal vi stille til de her… eller hvilke

krav bliver der stillet til bygningen? Hvad skal den leve op til? Det havde vi

mange overvejelser omkring. Inddeling og servicekerne i huset med vand toilet

og IT-kerner, så vi ikke skulle bruge alt for mange… Flugtvejsproblematikker

– hold da kæft. Altså. Så jeg er glad for, at Jørgen Buck han er inde i alle de

her ting. Og han kunne selv lave ændringsforslag og skitser og alt sådan noget

og gå ned på Kommunen og få dem godkendt og komme tilbage igen. Men

det er jo helt klart noget, man skal søge en rådgivning omkring, og man skal

lade arkitektfirmaerne, eller hvem det nu er, der bygger for en være med i

den her proces. Vi kunne bare gøre det selv. Men det er rigtig rigtig mange…

for en almindelig forretningsmand, der ikke har noget med byggeri at gøre en

meget fremmedartet opgave, hvor man skal have noget rådgivning omkring.

I: Havde I en planlægningsgruppe, hvor nogen af virksomhederne, de…

J: Nej. Grunden til det var, at kunderne var ikke fundet endnu. Der var kun

EDB-gruppen. Og så blev vi ligesom nødt til at lave det her, og så overbevise

dem om det. Det var derfor, vi lavede den her model, hvor man ligesom kunne

komme ind og se, hvordan det så ud. Der er en ting mere. Der er det at…

Hvordan sørger man så for, at der er et miks mellem lejernes område og fællesarealet?

Og at det miks passer? Så lige pludselig har du et dimensionspunkt

108

More magazines by this user
Similar magazines