Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

er forudsætningen. Solcelleprojektets tre fokusområder var at tilføre et forskningsaspekt

på fangsten af energi og på opbevaringen af energi. Det tredje

det var, at have en adfærdsregulerende effekt i forhold til de mennesker, som

opererede bag systemet i arealerne bag ved systemet. Så det var det ene og

det andet rigtigt store projekt, som kom ind, og her skal man måske lige nævne,

at et universitet ikke må investere. Det kan lyde mærkeligt, men sådan er

det, de ikke må investere i ny teknologi. Forstået på den måde, at det må ikke

være så nyt, at det ikke er indhøstet erfaringer med det. Så det må de ikke

investere i. Så forudsætningen for at de her teknologiprojekter, det var, at de

for projektet ville være økonomisk neutrale. Det var så et samspil med Danfoss

og Sanco omkring et brandbekæmpelsessystem, som hedder vandtåge.

Vandtågeteknologien har indtil nu primært været anvendt på skibe, hvor

brandrisiko har et helt andet aspekt end brand i bygninger, men koblet op på

det projekt. Der går Danfoss og Sanco ind sammen med Alsion og udnytter

den viden man har om den her teknologi til vands til at tilpasse det til lands.

Den korte version er, at der er nu er et vandtåge brandbekæmpelsessystem

på Alsion, som har dannet basis for en fusionering faktisk af Danfoss Simco

omkring den her teknologi og oprettelsen af et nyt selskab, der hedder Danfoss

Simco, og hvad hedder det mere? Det ved jeg ikke, som nu er på vej ud i

det globale marked, som absolut førende som startede på Alsion. Alsion bliver

nu anvendt, som en slags referenceprojekt på vandtåge. Det tredje er så også

et Danfoss produkt en moderne version af en radiator, som både kan varme

og køle og er derfor et aggregat til en teknologi som kan anvendes og supplere

kendte klimaapplikationer. Det fylder ikke nær så meget som de to andre,

men produktet er spændende, og igen fungerer Alsion som referenceramme.

I: Hvordan har de fungeret de løsninger?

S: Vandtågen har fået en helt uventet gevinst for projektet.

I: Hvordan?

S: Det, der er karakteristisk for Alsion, det er ikke bare udvendigt glas. Alsion

er et hus, hvor man stort set, kan se fra den ene ende til den anden, når man

er inde i huset. Derfor er der også indvendigt anvendt meget store glaspartier.

Der stødte vi så ind i at kravspecifikationerne og at specifikationerne på de

glas ikke tilfredsstiller alle. De glastyper der fremstilles de tilfredsstiller ikke

alle de der krav. Så der var en koalition mellem noget sikkerhedsmæssigt og

noget brandteknisk og måske også noget økonomi. Totalrådgivere har specificeret

en type glas på 3 punkter, hvor det viser sig efterfølgende, at man simpelthen

ikke kan fremskaffe en glastype, der opfylder alle 3 krav. I en eller

anden misforståelse mellem totalrådgiveren og entreprenøren, fremskaffer

entreprenøren så det glas, som opfylder to af kravene, men ikke det tredje, og

måske ville det ikke være muligt. Og kommer så frem og installerer noget glas,

som koster væsentligt mindre, men som så, og nu kan jeg så ikke lige huske,

hvad det er for… også her er der et af kravene, som ikke er tilgodeset. Det er

sikkerhedskravet. Så vi ender op med, fordi vi sent i processen erkender, at

120

More magazines by this user
Similar magazines