Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

Rengøring foretages på 5 områder: Udvendigt renhold, indvendigt renhold,

vinduespolering, måtte og linnedservices samt serviceartikler (Jensen, 2001).

Man kan stille spørgsmålstegn ved den relativt snævre definition af drift. Er

det primært de 3 hovedområder, som udgør driften? I FM-litteraturen er begrebet

bredere. FM-håndbogen tilføjer yderligere fællesdrift og faste ejendomsudgifter

til driften (Jensen, 2001). Et endnu bredere begreb anvendes af

det tidligere By- og Boligministeriet, som nu hører under Erhvervsministeriet.

Her tilføjes sikkerhed samt IT- og kommunikationssystemer til driften (Byggeriets

fremtid, 2000).

Der er særligt ikke konsensus om driftsbegrebet; hvad der helt konkret hører

under driften, og måske er det en af begrundelserne for at driften bliver

”skraldespand” for tidligere uhensigtsmæssige beslutninger i byggeprocessen.

Denne uklarhed kom tillige til syne i praksis på andet følgegruppemøde, hvor

det blev nævnt, at drift ikke anses som det mest attraktive felt, hvorimod vedligehold

er noget mere attraktivt. Ifølge BUR-rapportens definition af drift

anses vedligehold som en del af driften. En konsekvens heraf er, at det ikke er

muligt at adskille disse to fra hinanden.

Grundet denne uklarhed, om hvad drift er, kan det være givtigt at se nærmere

på de opgaver, der er tilknyttet driften i litteraturen. Figur 1 viser de driftsforvaltningsopgaver,

som vedrører FM og herunder også driften.

Figur 1 - FM opgaverne, hvorunder drift medtages

Kilde: Carlsen, i FM-håndbogen, Jensen, 2001, s. 13

12

More magazines by this user
Similar magazines