Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

Jf. Carlsens model er opgaverne for drift: vedligehold, forsyning, renhold, fællesdrift

og miljø, hvilket er stort set identisk med BUR-rapportens definition.

Der tegner sig således et billede af, at der i den danske litteratur trods små

uenigheder er overordnet enighed om, hvad drift er, hvilket er FM-opgaverne,

som er tilknyttet driftsforvaltning i figur 1. Ser man på drift i praksis, tyder det

imidlertid på, at det er individuelt, hvordan drift opfattes og defineres. Aktørerne

taler eksempelvis ofte om ”drift og vedligehold” (FLG 2). De to begreber

opfattes ofte i praksis, som to meget forskellige ting.

Fra drift til FM i Danmark

For at få en dybere forståelse af, hvad drift er, vil den dansksprogede litteratur

på området omkring drift, FM og viden blive analyseret. Af litteraturen

fremgår det, at der er sket en udvikling i brugen af FM og drift. I midten og

slutningen af 80’erne taler man i litteraturen udelukkende om drift, men ved

udgivelsen af ”Nøgletal for ejendomsdrift – til brug for Benchmarking” i

1990’erne bliver FM anvendt som synonym for bygningsdrift og ejendomsforvaltning.

Der sker således et skift i den danske litteratur fra at fokusere på

drift til at fokusere mere bredt på FM, hvilket kan ses i tabel 4, hvor litteraturen

på dansk er analyseret.

Artikel nr.

Tabel 4 - Udvikling i litteratur på dansk om Drift og FM

Artiklens

forfatter (år)

Omhandler

FM

Viden og

læring

13

Viden læring

ml. aktører

Byggebranchen

TEMA

1 BUR (1985) Drift i byggeri og byggeprocessen

2 BPS (1988) Principper til koordinering

af vedligehold i en

organisation.

- (x) (x) x x - x

3 B&B (1990) Vejledning i bygningsdrift

– bekendtgørelse

- - - x x - -

4 DFM (1995) Nøgletal for ejendomsdrift

x (x) (x) x x x x

5 Jensen

(2001)

FM Håndbog x (x) (x) x x x x

6 Jensen

(2002)

FM i byggeprocessen x x (x) x x x x

Kilde: Egen tilvirkning. X viser, hvor temaet er direkte nævnt i artiklen, (x) viser hvor emnet er indirekte nævnt,

mens ”-” repræsenterer de temaer, som ikke er nævnt i artiklen.

- x x x x - x DRIFT FM

De fælles terminologier for FM og drift ses i bogen ”Nøgletal for ejendomsdrift”,

hvor FM defineres:

Facilities Management Definition: Den integrerede planlægning, gennemførelse

og ledelse af ejendomme samt serviceforvaltning og hjælpemidler,

som bidrager til en effektiv indarbejdelse af virksomhedens mål. Ejendomsforvaltning/bygningsdrift

omfatter således alle primære processer – fra

Drift

Strategi

Performance

FOKUS

More magazines by this user
Similar magazines