Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

af andre servicevirksomheder af boliger og få hanket op i trafikken. Så det

hele bliver lidt mere ordentligt og bliver en mere aktiv del af byen. Det var de

tanker, som byen har gjort sig. Og jeg har været der i 5 år, og jeg var med til et

møde, efter jeg tiltrådte her ved Syddansk, hvor direktøren også deltog og

han sagde: ”Nu har vi været til mange og navnlig velserverede møder her ved

Kolding Kommune. Det her bliver det sidste, hvis ikke vi får noget som helst

aftalt. Vi kan ikke bare sidde og svinge med armene og have gode meninger.”.

Og det skal han have tak for direktøren, at han er så direkte. Derefter begyndte

der at ske noget. Vores udgangspunkt er, at vi sidder i det billige hus, så det

har vi ikke nogen tilskyndelse til at flytte fra, men hvis kommunen meget gerne

vil have, at vi flytter, så flytter vi selvfølgelig, men vi vil beholde samme

husleje pr. m 2 i det nye hus. Den eventuelle forskel, der opstår, den må være

en kommunal udgift. Og det betyder, at hvis man tager en m 2 om året, den

koster 800 kr. i det gamle hus, så kommer den nok til at koste 1600 i det nye

hus. Og så kan man så kapitalisere det. Og så kom snakken så til at gå på, hvor

kunne det så komme til at ligge henne? Og så, det har du sikkert fulgt med i i

avisen, hvordan man har ævlet bævlet op og ned, om vi ikke kunne ligge ude

ved rensningsanlægget, der i parken. Og det synes vi er et lidt ufedt sted at

være, og der er altså også en hørm, selvom de ser helt forundret ud, alle de

her teknikere, men det er der altså. Og der skal være mulighed for, at vi kan

udvide, ellers er der ingen grund til at være der. Så derfor er Grønborggrunden

det eneste, og det har jo så været en meget smertefuld vej at få det der

approprieret, men det er tilsyneladende lykkes nu.

I: Hvem har så deltaget indtil videre i byggeprocessen?

S: Den er så ikke rigtig begyndt endnu. Det har nærmest været sådan noget

planlægning. I og med at man pegede på den grund, så kastede kommunen

en arkitektkonkurrence i gang, som handlede om en byplan arkitektkonkurrence.

Hvis nu den grund bruges til Syddansk Universitet, hvordan kunne man

så bebygge grunden, og hvordan kunne der være plads til en forskerpark, og

hvordan kunne der i det felt laves nogle boliger og service? Hvordan kunne

der være nogen butikker der? Så har man peget rundt i hele bydelen. Hvordan

kunne det hele sådan blive… at man kunne få de der positive sidevirkninger

ved, at Universitet lå der? Og der deltog 10 arkitektfirmaer, og der vandt CF-

Møllers tegnestue, og det er så det, der er blevet brugt som grundlag for at

udarbejde en lokalplan. Og nu er vi så kommet frem til, hvordan skal så huset

se ud indenfor den der plan, der er kommet ud af konkurrencen. Og den er

man så ved at skrive de sidste par linjer på. Et program, som skal kastes i udbud

eller ud i en konkurrence mellem nogle indbudte firmaer.

I: Hvilke krav har I i det udbud?

S: Det bliver annonceret i EU-tidende, at vi har sådan en byggesag på 13 000

m

140

2 beliggende der i byen, og der er så nogle planrammer, og hvem synes at de

kunne løfte den opgave. Teams af ingeniører og arkitekter og så kommer der

en hel masse til og af dem, der vælger vi 5 stk. og dem siger vi så, hvis I vil

More magazines by this user
Similar magazines