Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

ejendommes planlægning til nedrivning– der har betydning for ejendommens

totaløkonomi.” (DFM – netværk, 1995, s. 64)

Denne rapport tager udgangspunkt i en bred analyse af problemet med inddragelse

af driftsviden. Dermed analyseres der ikke kun på vedligehold, forsyning,

renhold, fællesdrift og miljø, men tillige på de opgaver som hører under

FM. Det giver en større forståelse af det ”FM-felt”, som driften er en del af,

hvorved der stræbes mod en mere helhedsorienteret analyse af problemerne

ved implementering af driftsviden. På den baggrund vil der efterfølgende i

rapporten blive fokuseret på FM og ikke kun på drift.

Drift opfattes som en delmængde af FM, men grundet ønsket om en helhedsorienteret

analyse af problemet, vil FM være et essentielt element i den efterfølgende

analyse. Derfor er det centralt også at få defineret, hvad er FM?

Hvad er Facilities Management?

FM kan være med til at belyse drift i et helhedsorienteret perspektiv - men

hvad er FM?

FM har eksisteret længe før terminologien blev opfundet (Willis, 1992), men

blev for første gang officielt anvendt i Michigan i 1980. Her samledes 40 ledere

for at undersøge: Hvad udgør en god arbejdsplads, og hvad kan forbedre

produktiviteten på en sådan arbejdsplads? De grundlagde Facilities Management

Institute (Willis, 1992) og andre foreninger fulgte efterfølgende trop i

Europa, men først i 1991 blev et FM-netværk dannet i Danmark - DFM. FM er

således efterhånden blevet et verdensomspændende brand og globalt netværk

(Grimshaw, 2007).

Der findes mange definitioner på FM (Grimshaw, 1999). De europæiske lande

har hver deres definition på FM, hvilket gør, at der er kommet mange bud på,

hvordan FM kan defineres. Da udviklingen indenfor FM i de enkelte lande

forløber forskelligt fra land til land (Jensen, 2001) er det fordelagtigt at definere,

hvad der menes med FM i Danmark. Projektet ”Markedet for FM i Danmark”

under Center for Facilities Management (CFM) arbejder i skrivende

stund med at få udarbejdet en sådan definition, hvorfor der afgrænses fra en

meget dybdegående analyse af en dansk FM definition. I denne rapport tages

afsæt i CFM’s definition, som er udviklet med inspiration fra den europæiske

FM-standard (2006).

”FM er integreringen af processer inden for en organisation for at fastholde

og udvikle de aftalte services, som understøtter og forbedrer effektiviteten

af de primære aktiviteter.” (CFM Centerbeskrivelse, s. 12; 2007)

Definitionen tager udgangspunkt i integrering af processer, hvilket betyder, at

arbejdsopgaverne i ejendommen og med serviceforanstaltninger skal foregå

koordineret og ses i sammenhæng (Jensen, 2001). Yderligere påpeger defini-

14

More magazines by this user
Similar magazines