Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

med tag på, der skulle vi nemt kunne narre nogen til at stå der. Sådan nogle

knep. Vi har også haft en diskussion, hvor der var nogen, der sad i planlægningsgruppen,

og det var vigtigt alle sammen om morgen, at de gik ind af

samme dør, fordi så… der var så informationstavler, og der var reception,

hvor man sagde goddag og godmorgen. Og så kunne man altid sidenhen sige

”Nej. Olsen er kommet”. Jeg har lige sagt godmorgen til ham. Og der sidder så

forskerne i forskerparken og vores forskere ”Nej, jeg gider sgu ikke gå 100

meter for at sige goddag til en væg, for der er ikke kommet nogen receptionsdame”.

Hun er blevet sparet væk i processen. ”Den der dør, hvor jeg står

ud for, den skal kunne lukkes op” ”Jamen det er en brandudgang” ”Jamen så

må I fandeme lave den om, så jeg kan komme ind”. ”Nåe, ja”

I: Hvad har det så løbet op i?

S: Der kan du godt sætte en million mere af til sådan nogle adgangsveje. Og

der kan man sige, hvordan kunne vi have udgået det? Ved, at dem vi sad og

planlagde sammen med, at de rent faktisk talte for hele huset, at de ikke var

sådan nogle slapsvanse. At når de har en eller anden ledelsesidé om at… hvis

de studerende skal møde en forsker, så skal de møde ham et eller andet sted

henne. Og det kunne være i indgangspartiet, eller det kunne være i kantinen,

så kan det ikke nytte noget, at de laver deres egen indgang. Og det kan ikke

nytte, at de laver deres egen kantine. Sådan noget er også en, der er skredet

på. Altså konsistensen. Men jeg tror, at det er fordi, at der er nogen, der har

svært ved at udøve ledelse rundt omkring.

I: Hvordan føler du at den vision, som var for projektet, hvordan er den kommet

igennem i byggeriet?

S: Den store vision det er overopfyldt. Det vi har snakket om med adgang. Det

er sådan noget små fniller. Der er ikke nogen grund til at… også de folk med

lyd transmissioner og efterklang. Når de så har flæbet længe nok over det, så

siger de ”Men hvor er det dog en fest hver dag at komme i sådan et hus”,

hvor man kan se skibene og vandet og vinke over til kollegaerne på den anden

side”. Det siger de. Det kick arkitekturen giver folk.

I: Hvad har været det sværeste, når I skulle inkorporere drift i den tid, du var

med i Sønderborg projektet? Hvis du skulle nævne en ting?

S: Jeg tror, at det er, at huset er så nyt tænkt på mange måder. Man plejer

gerne, når man operer med et hus, så er der en enhed på 300 m 2 , så er der en

brandcelle. Hvis lokummet eller huset brander, så kan det ikke komme længere

end til de der antal m 2 . Så er der nogle branddøre, der falder i eller sådan

et eller andet. Men der ser man på brand på en moderne måde og spørger

”Hvad kan overhovedet brande”. Hvis vi laver huset så… hvis det kan brande,

det brander, så tager det så lang tid at få fyldt op med røg, at man godt kan

komme væk. Så udformer man huset som en stor brandcelle, men så laver

man så nogle strategier og flugtstrategier, og det gør så, at det har en speciel

155

More magazines by this user
Similar magazines