Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

O: Ja, hvad er så det? Det er jo altså hen af vejen i byggeriets faser. Hvis man

ser på, hvorledes ændringer af projektet bliver dyrere og dyrere, jo længere

man kommer, så skal man jo ud fra den tese være med fra starten.

I: Ja. Så det er allerede i beslutningen omkring byggeriet.

O: Ja, det kan allerede være fra start. Noget af det har man jo søgt at imødegå

gennem OPP-projekterne, hvor man danner en bygge og driftsorganisation.

Selv de OPP-projekter, som man kører, det er jo ret nyt i Danmark stadigvæk,

og det man hører, det er jo ofte at, og det er også, hvad jeg selv har oplevet i

projekter, vi har kørt, at det kan godt være lidt svært for driften at trænge

igennem fra starten.

I: Kunne du nævne nogen eksempler på det?

O: (lang tænkepause). Den er jo svær ikke, lige på og sige ”Hov, hvis vi nu

havde gjort det på en lidt anden måde”, fordi… Det hænger jo også ofte sammen

med at sige, jamen et eller andet arkitektonisk udtryk eller noget lignende,

er det mere værd end driftsbesparelser. Det kan godt være, at den tilfører

bygningen en æstetisk værdi, som gør det. Det typiske er vinduespoleringen,

hvor man jo ligefrem i bygningsreglementet har måttet lave en regel om, så at

alle vinduer skal kunne pudses. Men det er jo i virkeligheden banalt, men det

kan du så sige for vinduers vedkommende, men du kan sige det om så mange

andre ting også. Men det er jo den der, der ligesom står lysende klart. Men

hvis man så tager sådan noget som tagkonstruktioner hvor man jo i årtier eller

mere har lavet undertage, som havde en lang længere levetid end selve

tagoverfladen, og hvor udskiftningen af undertaget er kostbart, fordi man

stort set kan skifte et tag ud, der måske havde 3-4 gange så lang levetid. Og

det er den der lille model, som Anker Jensen også præsenterer ude på DTU og

sikkert også i FM med de der 6 lag med forskellige levetider, hvor det er et

spørgsmål om sammenbygningen af de her ting. Det er jo der, hvor man

egentlig som… hvis man er en god projekterende, så behøver man jo ikke, at…

så kender man jo godt, de der driftsforhold eller bør tænke dem igennem,

men hvor dem som sidder med driften, måske har en større chance for at

blive granskningsdialog og sige: ”Er det her egentlig hensigtsmæssig?”.

I: At det er lettere, når de… hvad tænker du på?

O: Ja, det er nemmere og få en granskning ud fra, at… så ser man på, hvad

skal vi sige det overordnede ikke?

I: Hvad er det for nogle ting, du sidder med konkret i din hverdag?

O: Jeg sidder med ansvaret med drift og vedligehold af 1 mio. m 2 i Danmark.

Sammen med en hel masse andre mennesker i Kuben.

I: Hvad er det så for nogle problemer, I støder ind i, når I overtager en bygning?

160

More magazines by this user
Similar magazines