Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

en med fra starten, hvor vi fik lavet i vores tilbud nogle toiletter, der kunne

skum-rengøres med de rigtige installationer og de rigtige afløb blev sat af fra

starten. Således at man i virkeligheden affyrede nogle, jeg er ikke helt med på,

hvordan det foregik, men man affyrede en gang skum inde i toilettet. Altså,

lukkede døren og så gik man ind, og så skyllede man det hele af væggene, og

så var det skoletoilet som nyt igen. Men det kræver de rigtige overflader, og

det kræver de rigtige installationer, og det kræver de rigtige afløb, for at det

kan lade sig gøre. Døre der kan tåle den der vandpåvirkning og så videre. Og

det koster lidt mere i anlægsinvestering. Vi er også ude i, at hvis man bygger

for eksempel på omsorgsområdet, så er det jo stadigvæk rammebeløbene og

anlægsomkostningerne, som embedsmændene kan forholde sig til og forholder

sig til. Det vil sige, at selv hvor vi har været inde i sådan noget som ældreboliger

egentlig som et halvt UPS-projekt, hvor vi skulle tage hånd om driften i

15 år, men der er vi så inde i, at bygherren altså den pågældende kommune

fokuserer meget på rammebeløbet, og ikke kan afvige fra rammebeløbet. Det

betyder, at rammebeløbet er bindende for, hvor meget vi kan investere i

driftsvenlige installationer. Et eksempel som rengøringsvenlige installationer

eller andet, som kunne gå hen og blive en fordel på sigt både økonomisk og

miljømæssigt.

I: Kan du sige noget om, hvilken kultur der er i byggeprojekterne, når det lykkes

eller for den sags skyld når det ikke lykkes?

O: Det betyder selvfølgelig meget, at de projekterende har fokus på det i sig

selv. Eller at man ligefrem laver en løbende granskning, som starter på et tidligt

tidspunkt. Som følger projektet hele vejen hen igennem. Det hjælper jo en

del på det.

I: Hvad er det for nogen projekter, hvad er det for nogle projekter, hvor det

går helt galt? Nu nævnte du OPP…

O: Mange gange står man jo i driften og siger: ”Det er nu et valg. Det må vi

tage derfra.”. Så koster det lidt mere, og det har man åbenbart af forskellige

grunde valgt, og det er ikke til at lave om på nu. Beslutningen er taget, så er

det bare med at komme videre, og derfor hæfter man sig ikke altid ved det i

en fase, hvor tingene er sket. Det er lavet og udført. Så går man jo ikke hen og

siger: ”Bare vi havde… men man kan da se, vil jeg vove og påstå, hvor der var

en periode, hvor man havde meget avancerede CTS-anlæg, som almindelige

mennesker ikke kunne betjene. Nu har man teknologi, men ellers så var der

tykke ringbind, som vi fik udleveret til vores viceværter, som jo ikke havde

nogen særlig højere akademisk uddannelse, hvor du skulle ind i 3-4-5 tabeller

for at finde ud af, hvordan indreguleringen af ventilationsanlægget hang

sammen. Og det har jo aldrig været meningen, at man skulle løse sådan en

rebus for at komme igennem det. Nu er computerbilleder blevet noget mere

venlige, men der var en periode, der hvor det hele foregik ved hjælp af tykke

ringbind.

162

More magazines by this user
Similar magazines