Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

I: Nu siger du ”man”, hvem er det?

O: Det er jo først og fremmest den offentlige part. Det er jo der, hvor det har

været… fordi du kan selvfølgelig sige, at pensionskasser og lignende investerer

jo også i projektet. Der foretager man jo så måske af en lidt anden vej en vurdering

af: ”Jamen, er der nogle specielle driftsmæssige problemer i det her?

Eller koster det den drift, så det drift koster?”. En anden udfordring er selvfølgelig,

nu springer jeg måske lidt i det. En anden udfordring er nye konstruktioner

og lignende. Sådan noget som går man over til kortlæseren på låse, og

det var så nyt for en 5-10 år siden. Det var egentligt veldigt smart ud fra et

driftssynspunkt, fordi du ikke behøver at genanskaffe nøgler hele tiden, bare

fise kortet ud og ind af en computer, men det udvikler sig jo også. Jamen, så

efterfølgende får vi nogle kedelige erfaringer, som heller ikke en erfaren

driftsmand kunne have forudset. Det har så indebåret, at produktet er blevet

bedre hen af vejen. Der sker jo selvfølgelig en udvikling, men der er da ting

indenfor ny teknologi, som vi ikke kender og ikke kender konsekvensen af. Og

som man også skal være åben overfor ellers sker der aldrig nogen udvikling.

I: Men så de erfaringer, man kender til, hvad er baggrunden for at byggefolkene

ikke tager dem med i byggeprocessen?

O: Der er jo det i det, at byggefolk sjældent bliver konfronteret med driftsproblemerne,

og derfor vel ikke altid ser dem. Vi kender dem hjemme fra os der

har et hus, og det gør de selvfølgelig også ud fra at man undervises mere eller

mindre indirekte i det. Altså, lad være med at lave huleborer og lignende, fugt

og skimmel og bedre. Ikke desto mindre oplever man stadigvæk, at det forekommer.

I: Hvorfor bliver de ikke konfronteret med det?

O: Nu skal man jo også have nogle helt konkrete eksempler. Hvis vi netop tager

fugt og skimmel, så er det jo tit og ofte ligeså meget en brugeradfærd,

hvor vi ser, at folk der holder deres ting og er renlige og lufter ud, har ikke

problemet, mens de der murer sig inde og ikke rigtig får tørret… hvad skal

man sige? Er der en antydning til stede, så tager man lige en klud eller lignende.

Jamen, så gror den ikke. Så bider den sig ikke fast. Men hvis man kommer

ind i en lejlighed, hvor der ikke er gjort noget i 5 år, og det kan have sine naturlige

årsager. Måske bor der et ældre menneske, der pludselig er blevet

handikappet. Jamen, hjemmehjælpen gør det ikke, og så står man med nogle

problemer, som den pågældende bolig ikke kan klare. ”Og nu har den kunne

klare det i 20-30 år, hvorfor kan den så ikke pludselig nu?”. Det er der både

kulturelle og tekniske årsager til, fordi det kulturelle er, at man som forbruger

eller man har mere og mere, vil jeg påstå, som bruger en opfattelse af, at ”Jeg

skal da ikke gøre noget”-agtigt. Huset og konstruktionerne skal kunne det

selv, og ellers hvis det ikke kan det, har jeg retten på min side. Men det er

altså ikke anderledes end at gå overfor grønt lys, og der er en på vej til at køre

overfor rødt. Hvis man ikke ser sig for, så duer det ikke at sige ”det gælder

165

More magazines by this user
Similar magazines