Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

ikke” når man er kørt ned. Du ved godt, hvem det går ud over. Og det er lidt

det samme, folk gør i deres boliger og siger ”Jamen, det er da ikke mit problem”.

Og dem der bliver syge af det… det er den ene ting. Den anden ting er,

at man jo er blevet meget mere opmærksom på netop, når nu netop skimlen,

som er oppe i år. For bare 5-10 år siden, jamen, der blev man sløj og det kunne

være så meget forskelligt. Hvor man i dag ligesom på en anden måde siger

”Hov, nu ved vi at skimmel og så videre” så går man efter det. Derfor er problemet

langt større i dag. Der kan man håbe, at det nye bygningsreglement…

på den ene side vil mange huleboer gøre noget, på den anden side vil den

tæthed, man laver bygningerne med, indebærer det, sådan at man ikke får

borttransporteret den, den lugt, som menneskelig adfærd nu en gang producerer.

Men det er selvfølgelig en lidt anden historie.

I: Jamen, jeg tror også, jeg er ved at være ved vejs ende. Jeg har lige et sidste

spørgsmål, vi har været lidt inde på det, men hvilke konsekvenser har det fra

der, hvor du sidder, at driftsviden ikke bliver inddraget.

O: Det giver os lidt mere arbejde, men det må have den konsekvens, at det på

sigt bliver dyrere. At OPP kan tjene de her 10-15 % skyldes blandt andet, at

driften er indtænkt fra start, men det skyldes selvfølgelig, og det kan man ikke

komme udenom, også måden at finansiere det på. Det skyldes måden at organisere

det på, men man kan jo se, at det er der, pengene skal tjenes. Men

det hænger jo meget sammen med renteniveauet, fordi hvis du har et højt

renteniveau, så er den næsten lige gyldigt med driften, fordi så er det et

spørgsmål om ligesom… hvis du har et lavt renteniveau, så begynder der at

være plads til, at driftsbesparelser kan ses på bundlinien, fordi så bliver forrentningen

jo ikke så høj af en anlægssum.

I: Så økonomien spiller en stor rolle, kan jeg forstå.

O: Det er klart at økonomien spiller en stor rolle, og der har du det jo selvfølgelig

ud fra det privatøkonomiske og det offentlige, som styrer udelukkende

på… altså, det offentlige styrer jo udelukkende på anlægssummen og aldrig på

driftssummen undtagen i OPP. Det betyder jo også, at normalt er det noget

teknikere og entreprenører, og offentlige byggerier fokuserer på anlægssummen,

og presser den ned, og så siger de ”Vi tager det i driften”. Vi har overtaget

almene boliger, hvor vi ikke har haft noget at gøre med anlægsfasen, hvor

vi har konstateret, hvor der er ting, vi siger ”Jamen, det er jo slet ikke færdigt”.

”Nej, men det er et driftsproblem”. Fordi man simpelthen skyder det ud

og siger, at det må driften så klare. Selvom driften så må gå i gang med det

samme. Der kan man diskutere om en færdigmaling ovenpå noget, som næsten

kun er grundet… Og at det overhovedet bliver en vaskbar væg i trappeopgangen,

eller hvad ved jeg, fordi så har man sparet den sidste maling.

I: Det lyder som om, at de ikke har et ansvar for at projektet bliver fulgt i helt

til dørs…

166

More magazines by this user
Similar magazines