Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

det er under hele byggeprocessen. Så ud over vi har vores egne projektledere

her inde fra, så har vi også vores rådgivere til at følge det hele vejen.

I: Rådgivere indenfor hvad?

C: De har hver deres kompetencer enten el, bygning og energi. Det er typisk

de tre områder, vi vælger, hvor vi siger: ”Det er der, at vi skal have nogle fokusområder”.

Fordi spidskompetencerne på affaldsløsningen, og ellers hvad

er det nu, vi putter ind af ITV kundetælleranlæg, hvis det er det. Parkeringsanlæg.

Den viden sidder vi med herinde selv. Så dem spytter vi selv ind med.

Men på selve ellen og på energi og på bygninger. Der vil vi have dem på. Og

det følger vi så, og får alle… følger projektet hele vejen igennem, og er med

dernede på byggemøder og får tilsendt materiale. Indreguleringsrapporter og

des lignende fra vores entreprenører. Så de hele tiden har fokus på, at vi nu

også får afleveret det, som vi har bedt om på forhånd.

I: Hvad går så forud for det? Beslutningen om at bygge.

C: Beslutningen om at bygge tager udgangspunkt i, at vi skal have nogle bygninger,

som er gode for vores lejere. Det er det, vi skal tjene nogle penge på

for vores lejere. Vi skal lave nogle rum for vores lejere, så de kan tjene nogle

penge og drive en god forretning. Det er vores udgangspunkt.

I: Er det kommunen, der har været initiativtager, eller hvem er det, der har

været initiativtager på det projekt?

C: Det er os selv. Det er os selv, der går ud og opsøger projekterne og tager

enten… i det tilfælde derovre har vi taget fat i de eksisterende supermarkeder,

og spurgt om vi ikke kunne gå ind og lave en aftale der. Og har så revet

det ned og har bygget center på arealet og så fået dem ind igen. Det er os

selv, der går ud og finder projekterne. Og den vej igennem får vi kommunen

med på idéen. Så det er altid os, der starter på det.

I: Hvem har ellers været over projektet, når man ser på byggeprocessen?

C: Der har vi udviklingsafdelingen. Vi har en udviklingsafdeling, som tager

rundt og kigger på de projekter, og det har de også gjort derovre. Og så har vi

både vores marketing, og vi har vores jura, som går det hele igennem, og så

kigger på… og laver en hel vvm-redegørelse. En hel fuldstændig rapport på…

det tager så omkring 3 år, bare fra vi får en ide til, vi har noget at vise kommunen.

Vi laver en fuldstændig tilbundsgående undersøgelse af markedet og

ser på, om der er i og for sig marked til at bygge så og så mange kvadratmeter,

så vi lægger vores centres størrelse an på det også. Så vi får meget ud af

at tage afsæt i, hvor inde i markedet vi nu skal lægge det.

I: Hvad med brugerne hvordan bliver de inddraget?

171

More magazines by this user
Similar magazines