Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

C: Den indebærer, at vi får lavet en tilbundsgående undersøgelse af klimaforholdene

omkring jorden. Og får lagt vores byggerier an sådan, at der ikke er…

i og for sig kapsler bygningen ind så den ikke kan aflede noget til grundvandet.

I: Hvad så efter I har projekteret?

C: Du tænker efterfølgende med energi og…

I: Ja.

C: Vi går ind fra starten af og budgetterer med, hvor meget vi mener, at sådan

et center skal bruge af energi. Og der går vi ofte ned og sætter det så lavt,

som overhovedet muligt. Det gør vi også, via de rådgivere vi har på. Det kan

være inde på de enkelte områder eller de enkelte projekter, hvad hedder det

anlæg. Så går vi ind sammen med dem og lægger det ud fra det. Der har vi

noget, der hedder min energi, som vi fjernaflæser al forbruget på og følger

det pr. time, så vi altid ved, hvor vi er henne. Så vi hele tiden har fokus på at

får nedbragt forbruget lige fra starten af og ikke først efter et år. Så har vi fokus

på det hele tiden. Så det gør vi på den måde, at vi fjernaflæser.

I: Hvordan udbyder I? Er det nye samarbejdspartnere I har hver gang eller?

C: Nej, det er ofte de samme, vi bruger. Vi vælger selvfølgelig at sige, at hvis

det er sådan, at det ikke fungerer ud fra de projekter, så får det ofte en chance

til at få rettet op på de ting, vi nu har gjort dem opmærksom på. For vi har

meget ud af at vælge nogle faste samarbejdspartnere, som også kommer ind i

vores tankegang, om hvordan vi ønsker og bygge, og hvordan vi ønsker at se

på det.

I: Hvor meget gælder det? Er det både arkitekter til rådgivere?

C: Det er arkitekter, og det er rådgivere. Det er det. Og vi går ikke ind og vælger

et firma til at gøre det på et område. Vi finder spidskompetencerne i forskellige

firmaer og vælger ud fra dem.

I: Hvad har det betydet, at I har de samme?

C: Det betyder jo, at de forskellige rådgivningsfirmaer de har oppet sig for at

få kompetencerne. Og at vi får et helt anden sammenhold i… det bliver nemmere

en homogen enhed i stedet for, at vi sidder i et rådgivningsfirma og os,

så bliver det nemt to modparter, hvorimod de andre de er nødt til at spille

sammen, sammen med os. Så derfor bliver det mere en homogen enhed.

I: Så det bliver mere et team. Har I udarbejdet et driftskoncept til bygningerne?

C: Nej, det er vi i gang med. Vi er et norsk selskab, som har aktiviteter i både

Norge, Sverige og Danmark, og der prøver vi at lave en driftshåndbog for hele

koncernen.

174

More magazines by this user
Similar magazines