Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

C: Ved indretning har vi en fast samarbejdspartner på, som… vi går ind, hvor

vores udviklingsdirektører og udviklingspersoner og definerer, hvordan vi vil

have… altså ved Bryggen kunne man tage udgangspunkt i, at der skulle være

kant på. Så gjorde vi det hele vejen igennem lige meget, om det var farver,

eller det var former. Så det er den måde, vi vælger at gøre det på. Så der har

vi lavet sådan en hel manual på, hvordan at alt skal være lige fra skraldespande,

til håndhører, til toiletter, til belysning, til former på søjler og rulletrapper

og des lignende. Så det går vi ind og laver en fuldstændig manual for på hvert

enkelt projekt. Det tager meget udgangspunkt i det samme. Vi vælger at sige,

at Fields og Bruuns Galleri og Bryggen, som er vores egne, de har ligesom det

samme udtryk. Der er selvfølgelig nogle forskelle, men i store træk det samme.

I: Hvordan kom I frem til det med kant?

C: Det ved jeg faktisk ikke. Det er jo den der gruppe, der nu blev sat sammen,

når vi laver de her ting, som er kommet med den. Hvorfor det? Det ved jeg

ikke.

I: Hvordan forberedte I jer til ibrugtagningen af huset?

C: Ved ibrugtagning der har vi valgt fra… i Bryggen, der kom vores driftsledere

ind meget tidligt i fasen. Han var faktisk allerede inde tæt på et år førend, at

projektet som sådan var færdigt. Så han havde mulighed for at følge selve

opbygningen og være med inde over til at påvirke, hvis der var nogle ting,

som han kunne se, at der skulle laves om på. Så han har været på så tidligt fra.

Vi gik ind meget tidligt og ansatte driftsledermedarbejdere derovre til også.

De var ansat 3 mdr. før. Så de også samtidigt var med til afslutningsvist og fik

lavet huset…

I: Hvor langt henne i byggeprocessen er vi der? Er det tæt på, at byggeriet står

færdigt eller…

C: 3 måneder inden åbning blev selve driftsmedarbejderne ansat og et år før

åbningen blev vores driftsleder ansat. Revisionschefen blev ansat i 1 år til 1½

år før.

I: Var der nogle ting, I ændrede, efter at han…

C: Meget lidt. Han havde nogle enkelte ønsker til forskellige systemer, som

han så var med til at påvirke.

I: Hvilken baggrund har han?

C: Han er faktisk driftsleder oppe fra… han er faktisk tømreruddannet, men er

driftsleder fra et af vores centre oppe i Norge. Han er dansker, men har boet

deroppe i 30 år. Og vil så gerne tilbage, og det passer fint, med at vi kunne

177

More magazines by this user
Similar magazines