Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

gjort det via luft og lavet nogle overtryksområder, så vi får den kolde og dårlige

luft ned til dem igen.

I: Hvad er det løbet op i?

C: Jamen, det har faktisk ikke været så dyrt, fordi vi vælger, at bruge sådan en

ganske simpel løsning, så vi ikke skal ofre på driften bagefter. Så jeg vil tro, at

vi har ofret 150.000 igennem der. Så det er jo ikke så galt.

I: Nu har I haft 5 års evaluering, har jeg hørt lidt om, hvordan er det gået?

C: Nej, vi har ikke haft det endnu, men vi skal have det.

I: Der har vi… du kender lidt om baggrunden derovre til, ikke? Det er jo klart,

at vi har jo skiftet hele organisationen ud derovre, fordi vi fandt ud af, at tingene

ikke kørte, som vi gerne ville have, at det skulle gøre. Og det er jo klart,

at ved at jeg kom derover og så nogle ting, som jeg ikke ud fra min erfaring

synes var i orden. Så forsøger man allerede der at lave om på nogle ting, så

kom Niels til derovre, og hans driftsorganisation har fundet ud af væsentlig

flere ting. Så har vi så forsøgt at sætte et system op herinde fra for at få noteret

de der mangler op, som vi mener, er overfor vores entreprenører. Det er

klart, at vi har et ansvar, når vi nu overtager et byggeri, ligesom vi har ved

Bryggen nu, så har vi jo et ansvar for at hele tiden, når vi ser nogle fejl og

mangler. Det er jo klart, det vil der være, for det er mange folk, der går derovre.

At vi hele tiden påpeger og siger: ”Her er en fejl. Gør noget ved det. At ikke

vi venter til 1-årsgennemgangen eller til 5-årsgennemgangen. Og det er nok

det.”. Der har været problemet derovre, at vi ikke haft nogen folk, som har

haft fokus på… selvom vi har haft nogle herovre, som har påskyndet, at de

skulle sørge for få meldt de ting ind, så er vi jo ikke derovre til at se tingene.

Så det er virkelig det, som vi ser nu, at vi ikke har fået meldt de fejl og mangler

ind. Og derfor står vi med et hus derovre, som de skal rette op på, og som de

gør et fantastisk stykke arbejde med at få gjort. Så derfor har vi så også valgt

at sige, at vi får de samme personer, som faktisk sidder her nede nu, for vi har

et nyt projekt i gang, bliver koblet på. De samme som har været på Bryggen,

som har kompetencerne, de bliver koblet på derovre, med hver deres kompetenceområde

til at gå ind og gå hele huset igennem og høre på, hvad både jeg

har og Niels, og hans folk derovre har af erfaringer, som de har set nu og få

det noteret ned i en fejl- og mangelliste til entreprenøren til vores 5årsgennemgang

nu her sidst på året. Så er der blevet sat sådan en hel gruppe

ned. Og så har vi så vores projektleder på hernede fra til at være med til at

være tovholder på det overfor hovedentreprenøren.

I: Hvad er der for nogle ting, I har fundet?

C: Det har været utætte tage. Det er trapper, som ikke er ordentligt… altså

pga. fugt der kommer ind. Det er kølesystemer, som ikke fungerer ordentligt,

og mange af dem kan man sige. Det er jo så igen svært at sige, at er det pga.

182

More magazines by this user
Similar magazines