Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

det ikke. Der vil ligge et eller andet rundt omkring. Det kræver i hvert fald meget

at holde det rent dernede. Og det er jo ikke det, vi ønsker at vise kunderne

første gang, de kommer. Plus at så er rampen op til måske heller ikke den

bedste for kunderne at komme op af.

I: Hvis der var en ting, som du skulle sige, at det var det sværeste med hensyn

til drift, hvad ville det så være?

C: Det er budgettering. Det at budgettere og lave et driftsbudget efterfølgende

for centret. For vi går jo ind meget tidligt, og så siger ”Hvad mener vi med

de erfaringer, vi har, at der skal bruges af penge på alt lige fra lønninger til

rengøring til uddannelse til alle serviceopgaver og energi? Sådan nogle ting og

sager. Det med at gå ind og sætte og lave et budget, som kommer til at ramme

plet første år. Det er jo klart at selve… lejerne betaler en eller anden fællesudgift

til driften ud over den leje de betaler. Det skulle jo gerne hænge nogenlunde

sammen, så ikke vi kommer på en eller anden fuldstændig vild husleje.

Så det skal hænge sammen. Så det er puslespillet af en anden verden.

Bygge, det kan vi sagtens gøre. Det er mere at få det der til at passe sammen,

så vores lejere ikke får en alt for stor… så vi ikke ligger vores lejere fuldstændigt

ned, med så høj husleje, at de ikke kan få det til at hænge sammen.

I: Hvordan kan man gøre det?

C: Det gør vi blandt andet ved, at jeg kommer herind, og vi tager de erfaringer

med, vi har ude fra de andre centre af, for at sammenligne vores budgetter og

for at kigge på, hvad ligger der af nogenlunde tilsvarende byggerier, og hvad

vi har. Og så ligge niveauerne ud fra det. Altså, vi har erfa-tal indenfor alle

vores områder med i budgetterne. Så det er den måde, vi gør det på.

I: Er der andre steder, I søger information, for at blive klogere på den driftsmæssige

side?

C: Vi vælger at sige, at vi har nogle fantastisk gode rådgivere, og så har vi nogle

gode leverandører, som vi vælger som samarbejdspartnere. Vi vælger ikke

at sige, at en leverandør det bare er en leverandør, men det er en samarbejdspartner,

som skal være med til at påvirke os, og vi skal påvirke ham til at

vælge de rigtige produkter. Så det er der vores styrke, den er.

I: Jeg tror også, jeg er ved at være ved vejs ende. Har du noget du vil tilføje,

som du synes ikke er blevet nævnt?

C: Nej.

I: Jeg synes, jeg har fået meget med. Har du noget, hvor jeg kan se, hvor meget

hvert projekt har kostet? Så jeg har lidt facts omkring det.

C: Jeg skal prøve, at høre om vi vil af med det. Det ved jeg faktisk ikke, om vi

gør. Det tror jeg ikke, vi gør.

186

More magazines by this user
Similar magazines