Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

var det egentlig super godt, at jeg havde mulighed for at gå og holde øje med

huset, mens det blev bygget, fordi så så jeg det jo helt fra skelettet. Jeg vidste,

hvordan tingene så ud, selv altså før de blev dækket til, af de der overflader.

Og det er, mener jeg, at det gav et godt grundlag for, at når der på et tidspunkt

lad os sige om to år, ville være problemer med nogle faldstammer eller

noget, der skal skiftet ud, jamen så vil jeg højst sandsynligt kunne huske eller

gå tilbage i de billeder og så sige ”Nå, ja det kan jeg godt huske. Faldstammen

er derovre ved væggen, så vi behøves kun at slå hul lige der”.

I: Det kan jeg godt se. Det er en god indsigt at have.

F: Meget kan siges med billeder i dag, der gennemfotograferes tingene. Og

det, tror jeg også, er rigtig vigtigt i dag, at man… fordi digitalbilleder er blevet

så nemme at gemme og udveksle, at så vil det til en hver tid være nemmere

for os at huske husets historie. Men det er da altid bedre at have set tingene

for sig selv.

I: Hvilken kultur var der omkring det projekt? Hvordan var stemningen?

F: Byggelederen var meget positiv stemt overfor, at vi var blevet koblet på. Så

han var sådan set flink til at tage imod de input, vi kom med og selv blande sig

i, hvornår var det en god idé, at vi kom ud og kiggede og hvornår ”Ja det her

byggemøde, der skal vi bare diskutere noget kedeligt noget. Der er ingen

grund til, at du kommer der”. Så på den måde var de meget positive og konstruktive.

Han kom fra et stort ingeniørfirma, og jeg kunne ikke forestille mig

store ingeniørfirmaer, der typisk jo også selv arbejder med det fremadrettede

og langsigtede med bygninger. Jeg kunne godt forestille mig, at de har lidt

mere overskud og lidt mere indsigt i, at det her er fornuftigt. Og det vil givet

vis også være de store ingeniørfirmaer, der bedst egentlig kan kombinere…

eller i hvert fald selv har den viden om både at bygge et flot hus nu, men også

at tænke på den langsigtede drift. Hvor jeg tænker på den lille arkitekttegnestue

jeg var på, før jeg kom til Kuben, der tænkte man mere på udseende, end

man tænkte på om det her trægulv, ser det godt ud, når det bliver vasket 12

gange med en gulvvaskemaskine.

I: Hvorfor lige store ingeniørfirmaer? Hvad er det der gør, at de skulle have

incitament til at få de ind i byggeriet?

F: Det er sådan set fordi, at de arbejder også med drift og vedligeholdelse. De

store ingeniørfirmaer er jo ligesom store banker. De er sådan et supermarked,

der efterhånden har alle produkter på hylderne. Selvfølgelig har den enkelte

ingeniør ikke indsigt i alt, men der er større chance for, at de laver den videndeling,

der skal til. Lidt ligesom det også burde være i Kuben, og også er det

på nogle projekter, at de store byggefirmaer, hvor man har flere arbejdsområder

og kompetencer, der er altså større chance for, at de eller vi kan lave

den erfaringsudveksling og videndeling, der skal til frem for den lille arkitekt-

193

More magazines by this user
Similar magazines