Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

e. Så for at gøre en lang historie kort, så kaldte jeg det her tertiære, hvor jeg

sådan lidt provokerede mig selv, men også dem, hvor jeg havde luftet den her

teori for, der hørte rengøring hjemme. Blandt andet forårsaget af det jeg lige

har fortalt. Så det vil jo sige, at jeg sidder her med et produkt, som jeg teknisk

set havde på plads. Det skal jeg ikke trætte dig med. Det kunne jeg fortælle

meget længere om, hvad rengøring er for en størrelse, når det udføres professionelt.

Men den del var på plads. Vi var førende i at udvikle metoder og,

nye måder at rengøre forskellige objekter på til forskellige segmenter. Det

blev vi så endnu bedre til, fordi på det tidspunkt, hvor vi begyndte på segmentering,

der kørte den på, at vi var de største og de bedste, hvad jeg også var

inde på,

Det var vi for så vidt også i en periode, indtil markedet blev mættet med opfattelsen

af det, og der var andre aktører, der sagde: ”Jamen, vi kan også.”. Så

var det også nok at markedsføre os på det punkt, næsten. Men senere hen så

måtte vi segmentere. For mig var renhold det væsentligste og her havde vi så

den opfattelse, vi havde. Det blev jo svært.

Så begyndte jeg jo at tænke i, hvordan kan jeg flytte den rent oplevede nytteværdi.

Det var så et nyt ord, jeg fandt på for mig selv. Hvad er egentligt den

reelle nytteværdi ved renhold? Det er jo ikke prisen. Det er heller ikke det, at

der bare bliver gjort rent, men det er forhåbentligt den positive afledte konsekvens

af en veltilrettelagt og aftalt kvalitetsmæssig rengøringsaktivitet. Det

kunne være noget om æstetik, og det kunne være noget om produktivitet og

sikkerhed. Jeg var inde på det sidst, da jeg talte om risk management, da jeg

talte med nogen. Er det at sikre et gulv? Det være sig alt lige fra en sengegang

eller stuegang på et sygehus til et industrigulv, sikre at det ikke er glat.

(Peder skriver på tavlen: Æstetik, produktivitet, sikkerhed, miljømæssig og

hygiejne). Et lille eksempel i forhold til økonomien og totalomkostninger, og

hvis man ikke kan dokumentere… så er der jo også økonomi indirekte i hvert

fald, der er også direkte involveret i dette her. Jeg forstår ikke for eksempel at

Københavns Kommuner ikke tager ud på de her toiletter, når rengøringen er

foretaget og gennemfører hygiejne målinger med agarskåle. Så får du dokumenteret

sort på hvidt, om man i overensstemmelse med almindelige hygiejneregler

er for mange kolonier. Du kan både kvantificere, og du kan kvalificere.

Det gør man i øvrigt i andre industrier. Der skal jeg jo passe på, at jeg ikke

taler mig ud af det, men her kommer der altså også politik i det, for der er

nogen, der ikke ønsker at se det resultat. Det gemmer vi lidt. Men det har

noget med nytteværdi at gøre og det har noget at gøre med at synliggøre

værdien af renhold eller rengøring – hvad det er for en størrelse? Så det var

afsættet fra mig og sige: ”Jamen, jeg vil nu arbejde på at finde de parametre

og den argumentation vedrørende nytteværdi, som relaterer sig til renhold

for dermed at få flyttet seriøsiteten i indkøbsprocessen her omkring (peger på

tavlen). Det er netop derfor, jeg sagde til dig, at jo større betydning resultatet

202

More magazines by this user
Similar magazines