Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

af rengøring har på den primære produktion, des mere optaget er man af at

gå ind i en seriøs snak.

Så var der jo bare det problem, at man finder ud af at på de her stige med

social prestige, der ligger rengøringsassistenten her nede (i bunden). Så nu

har vi jo en opgave. For det første er det prisen alene, man taler om, men det

jeg var inde på i adfærden i købssituationen. Vi vil gerne flytte den, og vi finder

frem til en række handlingsparametre, hvor vi kan prøve at dokumentere

og illustrere den reelle nytteværdi ved et professionelt udført renhold. Den

her med miljø blev så senere til indeklima, fordi rengøringens betydning er

ganske stor i relation til indeklima og at holde indeklimabalancen – ikke

mindst i et rum som det her. Så det blev en videreudvikling af det her. Så kan

du jo godt se, hvad man har at kæmpe med. Den generelle opfattelse var, at

vi rekrutterer generelt, dem du ser. Jeg har lige set en – en sød pige. Hvor var

hun fra? Hun var fra Thailand. Det var de godt nok ikke den gang. Der var de

hvide, og kommer fra forholdsvise lave sociale miljøer i samfundet. Skulle du

komme til at udveksle ord med dem, er de ikke for nogen, desværre, vigtigt

berigede. De undgår dig også helst. Det kan godt være, at der har været nogen

ude og fortælle dig om det der, for det har jeg jo gjort meget, og det er jo

sund fornuft, og det kan folk godt forholde sig til, hvor de siger, ”Ok, så er der

altså andre parametre vi skal kigge på i stedet for alene at se på prisen”. Når

de så ser det i hverdagen, så ser du så en der kan være mere eller mindre

pænt påklædt og måske ikke dufter specielt godt. Så hele de synlige, det understøtter

ikke den der er den glade bringer af et resultat, som har noget med

den her øget værdi at gøre.

Det fører så frem til hele servicekvalitetsproblemet. Det er ikke kun det du gør

og den professionalisme bag det. Det er også måden, du gør det på og din

attitude, og så er vi tilbage til viceværten. Det her betød så, at når jeg nu talte

med arkitekterne, hvis du gennemførte en undersøgelse og var aktørerne i et

byggeri arkitekter, rådgivere, ingeniører, civilingeniører, konduktører. Jeg lavede

en model, vi kaldte faseforløbet i en kontrakt. Den kunne man også lave

her, lige fra forslagsfasen osv. Så tegnede jeg herude… hvem er det i organisationen?

Hvem er aktive i den fase, og hvem er det, og hvordan sikrer vi os, at

vi kommer til at spille sammen i det forløb der? En af dem her det er jo f.eks.

arkitekterne, og jeg vil tro, at hvis vi sammenholder den her med den her ovre,

så vil du også hvis du spurgte i den danske befolkning, så ville de nok ligge

her oppe omkring (højt på den sociale stige). Han har stor prestige. Der er jo

det kunstneriske og de har jo en anden attitude og en anden måde at klæde

sig på og er velformulerede. Hvis vi tager det strategiske, taktiske og det operationelle

niveau i en given organisation, så gennemføres dialogen så man

forstår hinanden.

Hvor tror vi, at aktørerne i byggeri befinder sig her (på hans tegning)? Dem vi

har nævnt, hvor ville de egentligt være repræsenteret? Da der ikke har været

overlap i persongalleriet, så har vi jo egentligt ikke ham, der holder styr på

203

More magazines by this user
Similar magazines