Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

tropperne og kører den ildsjælsproces, der skal til for at holde styr på det.

Snobeffekten går i visse sammenhænge ind og blokerer for den rigtige løsning.

Det lå vi jo (ISS) i særdeleshed under for. Da jeg udarbejde opslagsværket,

der opnåede jeg igen i det initiativ en prestige på egne og ISS’ vegne, der

gjorde, at jeg sågar kunne ringe til ministeren. Der sker der pludselig noget.

Jeg havde visualiseret det. Ikke interaktivt og dynamisk som man kan i dag,

men det var tanken og produktet, hvor jeg lavede nogle små definitioner oppe

i mit hoved. Produkter, der er fremkommet høj grad af intellektuelt virke

eller aktivitet, har forholdsvis høj prestige og affører dermed også en større

grad af åbenhed og vilje til med de ”rigtige” mennesker, at få en værdiskabelse

for begge parter. Kan du ikke det? Så får vi en skævvridning. Det var jo det,

der blandt andet skete, når f.eks. en salgskonsulent repræsenterede rengøring.

Vi fik jo altid at vide, at du skal gå til toppen. Så ringede man til en eller

anden direktør ”Hvad sker der?”. ”Nej, det var jo ikke ham”. Nej, det vidste vi

nok. Inden du så dig om, så blev du tumlet ned igen i driftsorganisationen i

virksomheden. Så begyndte det at blive svært.

Derfor var fokus det at finde og videreudvikle og køre på det her, som så blev

til vores indeklimakoncept, hvor vi kunne gå ud og måle og dokumentere. Du

kan jo måle hvor mange partikler, der er i det her lokale. Det kan være, at Per

sidder og får hovedpine ikke bare af at kigge på skærmen. Sådan en konstruktion,

som det her, er ikke speciel god. De der plader i loftet ligger og giver sig,

og jeg kan godt love dig at deroppe, der er tonsvis af snavs og støv. Måske

helt tilbage fra byggeprocessen. Kabelbakker og ventilation osv.

Så opdager jeg noget samtidigt med det her. Desuagtet 21 %, som en integreret

del. Det er også derfor, jeg hellere vil kalde det integreret FM. For mig betyder

det, at vi skal sikre, at vi integrerede os allerede i første fase. Der skal

jeg nok lige sige, at FM er ikke nødvendigvis kun en person. FM bør være styret

af en, der godt kunne være en facility manager. Det er jo en af ambitionerne,

man har indenfor netværket, hvor man synes at FM burde have siddet

på direktionsgangen. Det har jeg heller ikke noget imod, men det betyder bare,

at de skal til at tænke i nogle af de her baner. Det er næsten logisk. At du

jo så af gode grunde, når nu Tom S. taler om energi, og vi på vores opgaveoversigt

har folk, der ved meget mere om energi. Det giver sig selv, og du skal

og så have en, der er dygtig på renhold. Så har han jo så en organisation, han

skal arbejde med, når nu drift og FM kører. Det, jeg så opdager, og det har

faktisk ikke ændret sig, er, at rengøringsbranchen og rengøring betjenes af et

helt andet begrebsapparat og vokabularium, end det professionelle driftsfolk

betjener sig af. Det er jo interessant. Desuagtet er renhold en integreret del af

driften og udgør 21 % af en driftskrone. Så taler man ikke det samme sprog,

som de der beskæftiger sig med vedligehold og forsyning og fællesdrift. Man

bruger udtryk som ”At måle op”. Man skal bruge den samme terminologi,

som de øvrige aktører i FM bruger i relation til bygninger. ”Det hedder en tilstandsvurdering”.

”Nej, vi måler op”. ”Vi giver tilbud.”. Det er som om, at det

har kørt helt sit eget forløb, og det er jo meget interessant. Jeg kan lige vise

204

More magazines by this user
Similar magazines