Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dig den her. Hvis vi vil opfattes som troværdige, og hvis vi vil køre en dialog,

som de 21 % vel egentligt betinger, at vi godt kunne, så kræver det, at vi ved

meget mere om bygninger og bygningsdrift og betjener os af det samme vokabularium.

Så læste jeg den igennem og opdager, hvad ingen havde set før, at når jeg

tog, det der var beskrevet, så kunne jeg visualisere det via organisationsdiagrammer

på den måde her. Det, jeg ser, når vi taler om vedligehold, er, at det

de typer af vedligehold, man taler om. Hvad afslører sig? At der i denne beskrivelse

er en fuldstændig identisk måde at anskue det på fra vores samarbejdspartnere

og driftsfolk. Men dem der leverer det der, de betjener sig ikke

af den der. Så siger jeg ”Hvis man vil udvikle noget med nogen, så hedder det

fuldstændig forståelse for og indlevelse i det pågældende markedssegment og

ikke mindst i den enkelte kunde. Og det betyder, at vi som vil gøre os til, også

selvom jeg taler om en intern organisation, der bliver man altså nød til at betjene

sig af det samme vokabularium og begrebsapparat, hvis jeg overhovedet

skal opfattes som en seriøs samarbejdspartner. Det var jo svært. Vi var jo

13.000 mennesker med en rotation den gang på laveste niveau på 40 %. Selv

på inspektørniveauet, som egentlig er dem, som er kvalitetssikrere ude på

pladserne, der var måske 20 %. Så nu skulle vi pludselig til at ændre en anden

måde at se bygninger på og betjene os af et andet begrebsapparat. Det lykkedes

heller ikke, men det var baggrunden.

Så måtte jeg for det første dokumentere, at det her var rigtigt og for det andet

argumentere og visualisere det. Det betød, at vi kunne diskutere meget i

direktionen, som synes at det var noget mærkelig noget, vi gik og snakkede

om. Hvor jeg så måtte bruge den imod dem og sige ”Ved I hvad, nu er vi altså

blevet enige om, at det er markedet og deres behov, som må være afsætte

for, hvordan vi skal agere, og hvordan vi udvikler vores løsninger til dem uanset

hvor kompliceret eller simple de måtte være”. Jeg havde jo så også læst

nogle af de kilder jeg fortalte om, og det jo den der (viser papir), der hele tiden

dukkede op. Her har vi huset, og det er kunden. Hans drift består af det.

Hvordan er du organiseret? Hvad koster det? Hvordan er det i dag? Hvad skal

det understøtte? Hvad foregår der af aktiviteter i den her virksomhed? Det

var sådan noget, der begyndte at køre rundt i hovedet på mig (Brygningsdrift

– organisation og systematik). Så tog jeg det hæfte, og jeg er så ked af at jeg

har forlist det her hæfte, som jeg nævnte for dig i telefonen. På et appendiks

på side 92, hvis jeg husker ret, der står så, ”at man som en del af denne publikation

har man taget hul på at skabe fælles definitioner med mere og en sondren

mellem, hvad er renhold, og hvad der er vedligehold, således at det over

tid skulle være nemmere at fortælle specialisterne med de spidskompetencer

de har, hvad er hvad, og at kunne regne ud hvad ting koster og bruge det til

benchmarking og til at skabe nøgletal.

Jeg bliver så medlem af Dansk Facilities Management Netværk, og så går der

jo så nogen tid. Det her er år 1990, og i år 1995 kommer den her. Den burde

205

More magazines by this user
Similar magazines