Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

Bilag 4 – Spørgeguide til individuelle interviews

Spørgeguiden er blevet modificeret under vejs afhængigt af informantens

viden. Her er illustreret spørgeguiden til interviewet med N2.

Spørgeguide til N2

1. Hvis vi starter helt fra begyndelsen. Kunne du beskrive, hvordan I greb

byggeprojektet an?

2. Hvem deltog byggeprocessen (viser byggeprocessen)? (Arkitekter, ingeniører

mv.)?

a. Hvilken rolle havde de og hvordan spillede de sammen?

b. Hvilken kultur var der omkring projektet?

3. Hvordan indgik driftsovervejelser i byggeprocessen?

4. Beslutningsfasen:

a. Hvilke overvejelser havde I, inden I besluttede at begynde planlægningen

af byggeriet? (Probe på, om FM har leveret oplysning

om ejendomsstrategiske hensyn, oplysning om arealbehov

og driftsøkonomiske oplysninger)

5. Programmeringsfasen:

a. Hvad var jeres vision for byggeriet?

b. Hvordan kan brugerne forstås? Hvem repræsenterede brugerne?

c. I hvor høj grad blev brugerne af byggeriet inddraget?

d. I hvor høj grad overvejede I drifts- og miljøhensyn i byggeriet

inden projektering?

e. Hvilke dokumentationskrav satte I til de involverede parter?

(Relevant ifht. pc. systemer)

6. Projekteringsfasen:

a. I hvor høj grad overvejede I drifts- og miljøhensyn i byggeriet

under projektering?

b. Havde I udarbejdet et driftskoncept? Hvad indeholdt det og

hvad betød det for byggeriets succes?

c. Hvordan arbejdede I med at få TradeCity til at blive en ”intelligent

bygning”?

7. Udførelsesfasen:

214

More magazines by this user
Similar magazines