Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

es. FM løftes dermed op på strategisk niveau, hvor FM er med i diskussionen

om blandt andet visioner og intentioner for byggeriet. Undersøgelsen indikerer,

at aktørerne fastlægger visioner for byggerierne, men at FM i mange tilfælde

ikke deltager i disse beslutninger (N5, N8). Derimod inddrages FM i forbindelse

med oplysninger om arealbehov. Dette viser, at de driftsansvarlige

lettere kan deltage i diskussioner ang. det operationelle frem for det strategiske,

fordi det ofte er på det operationelle niveau, at de har den største viden.

Af samme grund bliver FM tillige undladt i forbindelse med varetagelse af

ejendomsstrategiske hensyn, hvor udvikling af ejendomspolicy med bl.a. beslutninger

om eje vs. leje i mange tilfælde foretages uden FM’s inddragelse

(N5, N8).

Overvejelserne i beslutningsfasen deles primært mellem de driftsansvarlige,

eventuelle teknikere og bygherren. Dog viste interviewene, at kun i de tilfælde,

hvor bygherren er den samme som driftsherren, bliver driftspersonalet

inddraget i de strategiske overvejelser i beslutningsfasen (N1, N2, N7). Er

driftsherren forskellig fra bygherren, bliver driften først inddraget senere i

byggeprocessen.

FM i programmeringsfasen – miljøhensyn, men ingen drift

I programmeringsfasen foreslår Jensen (2002) inddragelse af FM-opgaverne:

organisering af brugermedvirken, vedtagelse af drifts- og miljømæssige hensyn

og overordnede krav til dokumentation. Disse uddybes i det efterfølgende

med nøgleinformanternes betragtninger.

Udfordringen ved organiseringen af brugerinvolveringen i denne fase er ifølge

Svend Aage Madsen (Direktør for Koncertsalen Alsion) at balancere mellem

ønsker og reelle behov:

”Brugerinvolvering har ofte en karakter af, at det bliver ønskelister, men det

er ikke det, jeg forstår ved brugerinvolvering. Vi skal væk fra det niveau og

så frem til ægte behov.” (Svend Aage Madsen, Direktør Koncertsalen Alsion,

2008)

Han fremhæver efterfølgende, at flere bygherrer på byggeprojektet kan være

fordelagtigt, når der skal skelnes mellem ønsker og reelle behov. Bygherrernes

kritiske spørgsmål til hinanden påvirker således filtreringen af brugerbehovene

i positiv retning (N3). Det er imidlertid ikke alle projekter, hvor brugerne

inddrages direkte. Steen & Strøm inddrager eksempelvis ikke brugerne,

da de i organisationen har stor erfaring fra tidligere byggeprojekter om brugernes

behov (N7). Det er således projektafhængigt, i hvor høj grad brugerne

med fordel kan involveres.

Varetagelse af drifts- og miljøhensyn dækker et meget bredt område, hvor de

vigtigste ifølge Jensen (2002) fremgår af venstre kolonne i tabel 8:

23

More magazines by this user
Similar magazines