Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

FM i ibrugtagningsfasen – problemer med driften identificeres

Mange opfatter FM, som noget der alene hidrører denne fase. De vigtigste

opgaver i ibrugtagningsfasen er indflytning, håndtering af hidtidige bygninger

og implementering af driftsrutiner (Jensen, 2002).

Interviewene afspejler, at såfremt byggeriet er færdigt til tiden så bliver indflytning

uproblematisk, og håndteres ofte professionelt via planlægningsgrupper

(N7). Håndteringen af de hidtidige bygninger volder heller ikke de store

problemer, ved projekter med lejemål, som blot kan opsiges (N2,N5). Knap så

positivt ser det ud i forbindelse med implementering af driftsrutiner. Det er

netop her, hvor driftspersonalet overtager bygningen (Jensen, 2002) og eventuelle

driftsproblemer identificeres (N2, N5). Vidensudvekslingen i denne fase

bør i høj grad ske mellem entreprenørerne og driftspersonalet, hvor entreprenørerne

overdrager bygningen til driftspersonalet.

Tabel 9 - FM-opgaver der ifølge undersøgelsen er sværest at implementere

Karakteristika

ved

fasen

FMopgaver,

hvor der

er problemer

med

implementering

i

undersøgelsen

Driftsviden

ml.

aktørerne

Beslutning Programmering Projektering Udførelse Ibrugtagning

Der bestemmes om

der skal bygges

Varetagelse af ejendomsstrategiske

hensyn

Driftsøkonomiske

oplysninger

Indledende diskussioner

om nybyggeri vs.

modernisering.

Drift/FM

Teknikere

Behovsformulering eller

kravspecificering

Organisering af brugermedvirkning

Driftsmæssige hensyn

- Fleksibilitet og tilpasningsmuligheder

til skriftende

anvendelse

- Vedligeholdelses- og

renholdsvenlige udenomsarealer

- Muligheder for at udskifte

og genbruge bygningsdele

- Styring af bygningstekniske

anlæg og installationer

Overordnede krav til

dokumentation

Bygherre Bruger Bygherre

Drift/FM Arkitekt

Teknikere Ingeniør

Rådgivere

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Jensen, 2002 og BUR-rapporten, 1985.

Gennemgang af ovenstående FM- og driftsopgaver viser, at der er forskellige

driftsmæssige udfordringer i hver fase, og at der er meget forskel på, hvor

godt de forskellige opgaver håndteres af aktørerne. Er driftsherren den sammen

som bygherren synes der at været større incitament til at inddrage FM i

byggeprocessen. De problemer, som undersøgelsen peger på, der volder pro-

28

Planlæggelse og valg om

byggeriet træffes

Varetagelse af drifts-, og

brugerhensyn

Fastlæggelse af driftskoncept

Drift/FM

Teknikere

Bygherre

Rådgivere

Leverandører

Udførende

Virkeliggørelse af

byggeprojektet

Udbud af driftsopgaver

Drift/FM

Teknikere

Bygherre

LeverandørerUdførende

Overtagelse og brug af

byggeriet

Implementering af

driftsrutiner

Brugere

Drift/FM

Teknikere

Servicefirmaer

Bygherre

LeverandørerUdførende

More magazines by this user
Similar magazines