Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

Indholdsfortegnelse

Manglende driftsvenligt byggeri ........................................................................... 3

Rapportens fokusområder .................................................................................... 6

Opbygning af rapport................................................................................................ 7

Litteratursøgning og dataindsamling ..................................................................... 7

Litteratursøgning ...................................................................................................... 7

Interviews med nøgleinformanter ............................................................................ 8

Følgegruppeinterviews med nøgleinformanter ..................................................... 10

Drift – en del af FM ............................................................................................. 10

Hvad er drift? .......................................................................................................... 11

Fra drift til FM i Danmark............................................................................................... 13

Hvad er Facilities Management? ............................................................................ 14

Problemet er der ................................................................................................ 16

International litteratur – krydsfelter mellem FM, byggeri og viden ...................... 16

Litteraturen peger på, at der er problemer med implementering af drift .................... 19

Informanterne enige - problemer med implementering af drift i byggeri .................... 20

Bud på facilities management fokus i byggeprocessen .......................................... 20

FM i alle faser i byggeprocessen? .................................................................................. 21

FM i beslutningsfasen – et strategisk løft ...................................................................... 22

FM i programmeringsfasen – miljøhensyn, men ingen drift ......................................... 23

FM i projekteringsfasen – intelligente bygninger, men manglende driftskoncept ....... 26

FM i udførelsesfasen – planlæggelse af indretning og ibrugtagning ............................. 27

FM i ibrugtagningsfasen – problemer med driften identificeres .................................. 28

Information om FM, men manglende viden .......................................................... 29

Barrierer for inddragelse af driftserfaringer ........................................................ 30

Projektrelaterede barrierer .................................................................................... 32

Strukturelle barrierer og Lovgivning ....................................................................... 32

Kompetencerelaterede barrierer ........................................................................... 33

Sociologiske barrierer ............................................................................................. 36

Løsningsforslag ................................................................................................... 39

Løsningerne på kort sigt ......................................................................................... 39

Best-practice eksempler i byggeprocessen – formidling nødvendigt............................ 39

Inddragelse af bygherre og driftsherre .......................................................................... 40

Visualisering ................................................................................................................... 40

Forventningsafstemning ................................................................................................ 41

Totaløkonomi, partnering og OPP ................................................................................. 41

Mulige løsninger på langt sigt ................................................................................. 42

Lovgivningsændring ....................................................................................................... 42

Fokus på relationer, viden og tillidsskabelse ................................................................. 43

Uddannelse .................................................................................................................... 46

Konklusion ......................................................................................................... 47

Litteraturliste ..................................................................................................... 50

Bilag ................................................................................................................... 53

2

More magazines by this user
Similar magazines