Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

lemer for aktørerne i byggeprocessen er opsummeret i tabel 9. Aktørerne

kan således med fordel være særlig opmærksomme på FM-opgaverne, som

nævnes i tabel 9.

Sammenligningen af litteraturen med empirien i forhold til FM-opgaverne i

byggeprocessen viser, at der i alle faser af byggeprocessen er utallige eksempler

på, at der er problemer med at inddrage FM i byggeprocessen. FM inddrages

alt for ofte først, når tegningerne er færdige, og der kun er få ændringer

at foretage.

Information om FM, men manglende viden

Ovenstående gennemgang illustrerer at der både i litteraturen om FM via

CFM og blandt de interne omfatter information om, hvordan FM kan inddrages

i byggeprocessen. Analysen peger samtidig på at der i en lang række tilfælde

ikke anvendes information om, hvordan aktørerne kan inddrage FM i

byggeri og har problemer med at implementere FM-erfaringer i byggeri.

Knowledge management litteraturen anvendes i det følgende til at præcisere

forskellen mellem at have information om FM anvendelse og viden om anvendelse,

fordi kerneproblemet netop er manglende implementering af

driftsviden i byggeprocessen.

Aktørerne ved ofte udmærket, hvilke problemer der kan opstå ved manglende

inddragelse af driftsviden, men de inddrager den blot ikke. Men hvad vil

det sige at: ”de ved det”. Lad os se på vidensbegrebet for at gøre dette klart.

Viden og information anvendes ofte for det samme (Kakabadse, 2003), hvorfor

det vil være relevant at definere forskellen mellem de to. ”Chain of Knowledge

Flow” specificerer netop denne forskel.

Figur 3 - Chain of Knowledge flow. Den blå farve viser udviklingen af viden omkring driftserfaringer.

Data

Information

Realization

Action /

reflection

Kilde: N. K. Kakabadse, A. Kakabadse & A. Kouzmin, 2003, s. 77.

Wisdom

Data er observationer eller facts, som tages ud af en kontekst, hvorfor de ikke

er direkte meningsfulde (Zack, 1999). Det er typisk tal, ord eller billeder. Set i

forhold til drift og byggeri kunne det eksempelvis være, at der tages billeder

af bygningen under byggeriet. Disse data i form af billeder bliver imidlertid

først relevante, når eksempelvis driftspersonalet får adgang til dem, hvorved

de omdannes til information.

29

More magazines by this user
Similar magazines