Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

Information er resultatet af at placere data i en betydningsrelevant kontekst

(Zack, 1999). Nærmere bestemt er information den betydning, som tillægges

dataene ved at vurdere dem i en fortolkningsmæssig sammenhæng. Ved at

sammenligne data med andre data og analysere dem i en større sammenhæng

opnås en betydning, som gør en forskel i den måde verden opfattes på

(Sanchez, 2001).

Først når informationen bliver anvendt og realiseret, opstår viden (Kakabadse

mfl. 2003), hvilket kan føre til ”justified true belief” (underbygget rigtig opfattelse).

Viden er således ikke bare noget, man har, men er noget, man handler

ud fra (Blackler, 1995). Hvis vi vender tilbage til det tidligere omtalte eksempel,

vil billederne af bygningerne nu blive anvendt af driftspersonalet til at

forstå bygningens struktur, sammensætning og kompleksitet og dermed anvendes

for, at de kan udarbejde de optimale driftsmæssige løsninger.

Når der ikke blot handles, men også reflekteres på informationen opstår viden

i sin yderste konsekvens i form af visdom. For at der er tale om visdom, skal

aktørerne ikke alene anvende information og viden, men aktørerne tillige foretager

den rigtige og optimale vurdering af, hvornår hvilken information skal

anvendes. I forhold til omtalte eksempel kunne der blive udarbejdet nye og

bedre metoder til at anvende billeder i byggeri. Aktørerne bliver således i

stand til at se, hvad man kan ændre fremover.

Litteraturstudiet og dataindsamlingen viste, at der er masser af

information om, hvordan FM kan inddrages i byggeri, men undersøgelsen

indikerer, at information anvendes i begrænset omfang

omdannes til viden. I mange tilfælde omsættes den ikke til

praksis – den underbygges og erfares ikke via handlinger.

Figur 3 viser i form af den blå farve, at de tilgængelige data ikke bliver anvendt

og realiseret i særlig høj grad. Dette understøttes af Pathirage et al.

(2008) og Nutt (2000), som fremhæver at der findes en ”data-rigdom”, ”informationsmætning”

men ”vidensfattigdom” omkring FM – herunder også

omkring drift. Målet er, at det blå felt i ”chain of knowledge flow” i figur 3

flyttes længere mod højre fra blot at være information til visdom. Spørgsmålet

er derfor, hvilke faktorer der har betydning for, at informationen om

driftserfaringer ikke bliver realiseret? Hvilke barrierer er der for at denne

driftsinformation kan omdannes til viden?

Barrierer for inddragelse af driftserfaringer

Efter at have uddybet og dokumenteret, at der er et problem med at inddrage

driftserfaringer i byggeprocessen, er det nu relevant undersøge, hvad der er

de bagvedliggende årsager til at driftsviden ikke implementeres i byggeri.

30

More magazines by this user
Similar magazines