Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

anlægsprisen og omkostninger i byggeprocessen (FLG1+2) frem for totalomkostninger.

Grundlæggende synes der at ligge et strukturelt problem i at de enkelte parters

opfattelse, mål og interesser ikke er sammenfaldende, når der samarbejdes

og projektorganiseres mellem en række virksomheder (Ford et.al. 2003).

Derfor vil de i de enkelte virksomheder have fokus på meget forskellige dele

af byggeriet. Driften er kun ét af de fokusområder, der kan være relevant for

de enkelte parter.

Mere specifikt, er udbudsreglerne en væsentlig barriere for, at driftsviden kan

overføres fra et projekt til et andet (FLG1). EU's udbudsdirektiv gældende for

entreprise- og totalentrepriseydelser i forbindelse med statslige, regionale,

kommunale og statsstøttede og Almenboligloven gældende for almene boliger

er blot nogle af de love som findes på området.

Udbudsreglerne sætter imidlertid store krav til videndelingen, da projektteamet

byggeriet højst sandsynligt ikke vil være det samme på efterfølgende

byggesager, fordi opgaven skal udbydes. Det er således ikke muligt at ”håndplukke”

projektets deltagere (FLG1), som har den nødvendige erfaring.

”Erfaringer bliver opsamlet hos folk, som skriver det ned i en mappe eller et

aflukket system” (Følgegruppemøde 1)

Der foregår ofte uformel erfaringsudveksling og videndeling i forbindelse med

byggerierne, men der mangler fastholdelse og overførsel af gode og dårlige

driftsvidenseksempler. Viden er ofte knyttet til enkeltpersoner og til det enkelte

projekt, men burde i stedet være knyttet til en bredere gruppe af virksomheder,

myndigheder på tværs af de enkelte projekter. Det er derfor ofte

vitalt for et projekt, hvis en person med afgørende viden forlader projektet,

eller ikke deltager på et efterfølgende projekt.

Følgegruppen pegede desuden på, at inddragelse af driftsviden ikke direkte er

et krav i bygningsreglementet, hvilket gør, at der ikke er incitament hos aktørerne

til at få det med (FLG1+2). I 1998 blev det imidlertid indført, at man skal

lave en totaløkonomisk vurdering af alle offentligt støttede byggerier, hvorved

byggeriets driftsside bliver sat i fokus (BUR, 2000). Trods denne lovændring

nævner følgegruppen alligevel, at rammebeløbet ofte er dominerende i

offentligt byggeri og sætter uhensigtsmæssige begrænsninger på inddragelse

af driftviden i byggeriet (FLG 1+2).

Kompetencerelaterede barrierer

Der er flere kompetencerelaterede barrierer i forbindelse med overførsel af

driftsviden. FM-personalet har ikke den nødvendige viden til at kunne deltage

i de løbende diskussioner med arkitekter og ingeniører specielt i byggeriets

33

More magazines by this user
Similar magazines