Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

tidlige faser. Det betyder, at de har problemer med at tiltrække et seriøst fokus

til FM.

”Og selvom man tager dem med, så har de ikke kendskab til byggeprocessen,

og har ikke erfaringer med, hvordan sådan nogle processer foregår. Så

de kommer nemt til at sige de forkerte ting på de forkerte tidspunkter og bliver

derfor ikke taget alvorligt”. (Følgegruppemøde 2, 28/8 2008)

Svag gennemslagskraft grundet manglende viden om hvordan man kommunikerer

effektivt og overtaler gruppens øvrige medlemmer er netop en af de

barrierer, som omtales i knowledge management teorien. Det er en af de barrierer,

som forhindrer vidensoverførsel fra individ plan til gruppeniveau (Sun

et al., 2005). Sun & Scott (2005) har blandt andet undersøgt, hvad der er de

bagvedliggende årsager til barrieren om manglende evne til at kommunikere.

Disse er:

Grupperelationer: Relationerne i gruppen påvirker gruppens

evne til at foretage kvalificerede beslutninger. En

gruppe, som har opbygget et tillidsfuldt forhold vil automatisk

være mere sikker i at dele information mellem gruppens

medlemmer.

Gruppearbejdsklimaet: Arbejdsklimaet i gruppen er afgørende

for, hvordan gruppens medlemmer interagerer overfor

hinanden. Det afhænger ofte af, hvordan ledelsesstilen

er hos lederen i gruppen.

Gruppestrukturen: Sammensætningen af gruppen i form af

størrelse og midlertidige begrænsninger, så som den tidsmæssige

involvering, der påvirker gruppens effektivitet.

Kompetencerne: Kompetencerne spiller en afgørende rolle

for vidensdeling. Manglende evner og sikkerhed i at lære

samt utilstrækkelig analyse er nogle afgørende faktorer,

som hindrer overførelse af information.

De 4 bagvedliggende grunde til manglende evner for kommunikation kan relateres

til empirien, hvilket er gjort i tabel 9. Der undersøges således hvorfor

driftspersonalet ikke kan udtrykke sig og drage den nødvendige opmærksomhed

til deres felt.

34

More magazines by this user
Similar magazines