Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

Sociologiske barrierer

Byggeprocessen er karakteriseret ved en række magtkampe, der blandt andet

kan iagttages mellem håndværkere, arkitekter og ingeniører (N1). De glemmer

bl.a., at de hver har en styrke, som er garant for et godt projekt (N1). På

samme vis glemmes FM af aktørerne, hvilket har sit udspring i, at FM har lav

status hos aktørerne (Donald, 1994). Der mangler således en stærk relation

mellem byggeriets parter og driftspersonalet. Problematikken bliver ikke mindre

af, at driftspersonalet ofte ikke ønsker at deltage (FLG2) i byggeprocessen.

De tidligere nævnte manglende kommunikative evner og kompetencemæssige

mangler er en af årsagerne til den manglende villighed til at deltage. Incitamentet

hos aktørerne til at inddrage driftspersonalet forringes yderligere af

bygherrens holdning til driften, som ofte lyder ”Drift er først om 4 år, når projektet

er færdigt”. Bygherrens holdning er imidlertid afgørende for driftsinddragelsen,

da han typisk har hovedansvaret for driften (FLG1+2, Bygherrevejledningen,

BUR-rapport).

De 5 kategorier af barrierer påvirker alle i større eller mindre grad relationen

mellem aktørerne. Eksempelvis betyder midlertidige projekter med nye aktører,

at det kan være svært for aktørerne at opbygge stærke relationer med

nøgleaktører i netværket. Stærke relationer er imidlertid nødvendige for, at

tavs viden kan udnyttes optimalt mellem aktørerne (Barrett, 2000). De umiddelbare

svage relationer er derfor en barriere for, at driftserfaringer kan implementeres

i byggeprocessen

Som det er beskrevet ovenfor, så er et grundlæggende strukturelt problem, at

byggerier er projektorganiserede med en lang række forskelligartede involverede

parter. Dette illustreres for et stort offentligt byggeri i figur 6 og for et

mindre privat byggeri i figur 5 herunder.

Figur 5 - Privat mindre byggeri

36

More magazines by this user
Similar magazines