Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

hvad der skal håndteres, og hvordan eller i det mindste, hvem der kan håndtere

det. Der skabes rutiner, normer og kultur, der er fælles.

Figur 5 og 6 illustrerer, at der er et stort netværk af deltagere involveret i byggeriet,

uanset om der er tale om et mindre privat erhvervsbyggeri eller et

stort offentlig. De mange aktører indikerer, at der ikke kan være nære relationer

mellem dem alle, og det er derfor vigtigt, at overveje hvilke aktører, der

skal have direkte eller indirekte relationer til hvilke andre. Og det er vigtigt

eksplicit at kunne beskrive disse relationers indhold. Er der tale om man, at

driftspersoner inddrages direkte i beslutningsprocessen, mødes drifts- og projekteringsaktører

for diskuterer byggeløsningsforslag, modtager man materiale

om byggeløsninger, der kan have driftsmæssige konsekvenser eller inddrages

driftspersoner slet ikke hverken direkte eller indirekte i byggeriets udformning.

Bygherren står normalt imellem driftsaktørerne og de projekterende. Ikke for

at stå imellem, men fordi der tidsmæssigt er forskellig involvering af de forskellige

typer af aktører. Det er i disse rammer, driftserfaringerne skal overvinde

for at knyttes til projekteringen, og derfor er det primært driftsviden fra

tidligere projekter, der kan inddrages i byggeprocessen. Her der det afgørende,

at de projekterende opsamler egne driftserfaring og dermed fastholder

driftsviden fra tidligere byggerier, og at de overdrager driftsviden fra andres

erfaringer fra tidligere byggerier. Den konkrete projektrelevante driftsviden

kan i høj grad bringes ind i byggeprocessen af de driftsfolk, der efterfølgende

skal forestå driften. Som omtalt ovenfor, så kan disse erfaringer og denne

viden inddrages ved involvering af driftsaktørerne tidligt i byggeprojekteringen.

Som begge figurer illustrerer, så vil det kræve relationsopbygning mellem

driftsaktørerne og projekterende på hver side af bygherren. Som det illustreres

af figur 6, så har bygherre 1 en gate keeper rolle, fordi han netop står

imellem driftsaktørerne og de projekterende. Der er ikke noget i undersøgelsen,

der tyder på, at bygherren direkte er imod involvering af driftsviden, men

figuren viser, hvor vigtigt det er, at der skabes relationer mellem driftsaktører

og byggeaktører enten via bygherre eller direkte mellem disse aktører. Disse

nære relationer er illustreret i figur 5 via den tykt optrukne linje mellem de to

blå cirkler. Figurerne illustrerer dermed også fokus i organiseringen. Denne

kan være mere eller mindre fokuseret på at driftserfaringerne knyttes direkte

til projektering og byggeri.

38

More magazines by this user
Similar magazines